Соціально зумовлені іменники-оказіоналізми у мові сучасних інтернет-ЗМІ: (суфіксальний словотвір)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Тодор, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
Вивчення оказіоналізмів свідчить про збереження провідної ролі словотвору в українській номінації, стабільність та активізацію її власних словотвірних ресурсів. Мова інтернет-ЗМІ завдяки своїм комунікативно-прагматичним настановам дає найбільш показовий портрет сучасної української мовної дійсності в усій різноманітності її проявів.
Description
The study of new words has convincingly proved the leading role of word-formation in the Ukrainophone nomination, its stability and activation of its own word-forming resources. Since mass media of the Internet acquires pragmatic and communicative functions its language provides the most genuine refl ection of Modern Ukrainian in all its varieties.
Keywords
оказіоналізм, словотвір, мова інтернет-ЗМІ, експресивність, occasionalism, word formation, language of Internet Mass Media, expressiveness
Citation
Тодор О. Г. Соціально зумовлені іменники-оказіоналізми у мові сучасних інтернет-ЗМІ: (суфіксальний словотвір) / Тодор О. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 92-95.