Institutional preconditions for mediation reform in Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Kyselova, Tatiana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article focuses on three factors of institutional environments and their influence on development of mediation as a dispute resolution mechanism and as an institution in Ukraine. The highly volatile political and economic environment has not allowed the mediation movement to gain full political support with the Government and the judiciary. A settlement-friendly legal framework, although providing stable foundation for mediation, decreased the urgency of adoption of the law on mediation which in turn delayed nation-wide acceptance of mediation institutions. Finally, the relatively high efficiency of Ukrainian courts coupled with their perceived corruptibility suggested a low systemic self-interest of the courts in efficiency-raising mechanisms such as mediation. These institutional preconditions have generally slowed down mediation reforms and lead Ukraine to remain on the sidelines of the global mediation movement.
У статті розглянуто фактори інституційного середовища та їх вплив на реформи в сфері медіації в Україні. По-перше, нестабільність соціо-політичної системи відіграє негативну роль у становленні інституту медіації. Цей фактор не дозволив медіаторам отримати стабільну підтримку реформ з боку уряду та суддівського корпусу. По-друге, діючі норми процесуального права, які сприяють вирішенню спорів шляхом укладення мирових угод, з одного боку заклали правову основу для запровадження інституту медіації, з іншого боку зменшили необхідність і терміновість прийняття закону про медіацію, що в свою чергу затягнуло загальнонаціональне визнання цього інституту. По-третє, відносна ефективність українських судів в поєднанні з можливістю корупції вплинуло на низьку системну зацікавленість судів у підвищенні їхньої ефективності шляхом медіації. Ці фактори інституціонального середовища в цілому уповільнили реформи в сфері медіації в Україні.
Description
Keywords
mediation, Alternative Dispute Resolution, socio-political environment, Ukraine, медіація, альтернативне вирішення спорів, інституційні передумови, Україна
Citation
Kyselova Tatiana. Institutional preconditions for mediation reform in Ukraine / Tatiana Kyselova // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2016. - Вип. 2 (15). - C. 78-84.