Лексико-семантичний аналіз газетно-публіцистичного дискурсу 70-х рр.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Калиновська, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття є спробою дослідитилексико-семантичну структуру тоталітарної мови радянського зразка на основі аналізу газетних жанрів публіцистичного дискурсу. У структурі радянської но-вомови виділено тематичні групи лексики, подано моделі атрибутивних значень, розглядаються явища семантичної трансформації в умовах контексту, створеного системою ідеологічно значущих атрибутів. Ілюстративним матеріалом є мовні засоби газетних жанрів, зокрема жанру передової статті як найбільш уніфікованого типу висловлювання у суспільній комуні-кації радянської доби.
Description
Keywords
Lexico-semantic analysis, the Soviet press totalitarity language, Лексико-семантичний аналіз, газетно-публіцистичний дискурс, тоталітарна мова, філологія, тоталітарне суспільство, «Словник української мови»
Citation
Калиновська О. В. Лексико-семантичний аналіз газетно-публіцистичного дискурсу 70-х рр. / О.В. Калиновська. // Наукові записки НаУКМА : Філологічні науки. - 2002. - Т. 20. - С. 19-23.