020: Філологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Мовна ситуація в НаУКМА
  (2002) Якубчак, Наталія Володимирівна
  The article represents the results of sociolinguistic questioning of students of NaUKMA, conducted with the aim to elucidate a linguistic situation with Ukrainian language in context of Ukrainian-Russian bilinguism at NaUKMA. The studied aspects are knowing and speaking, their interaction, influence of surroundings on forming of language orientation, analyzed in age, faculty, and region peculiarities. Investigated the level of language stability of students of NaUKMA in comparison with students of other Kyiv universities. It shows the priorities in language politics of students of NaUKMA.
 • Item
  До проблеми реабілітації лексики, вилученої з української мови
  (2002) Антонів, Юлія
  У статті автор аналізує причини вилучення певних слів з лексичного запасу української мови в 1960-1970-x pp. Пошук «заборонених слів» проведено на основі аналізу критичних праць про тогочасні переклади, усних свідчень безпосередніх учасників літературного процесу - перекладачів. A також на основі ознайомлення з редакторською правкою робочого примірника перекладуроману B. Еша «Вибір зброї», зробленого O. Сенюк. Як показує дослідження, найактивніше витіснялася з української мови лексика західноукраїнського походження. Офіційна мовна практика того часу була спрямована на систематичне, послідовне нищення української національної ідентичності.
 • Item
  Семантико-функціональні особливості побудови дискурсу політичної статті в англомовних мас-медіа
  (2002) Зернецький, Павло; Кучерова, Олена
  The article deals with the political news discourse investigation and selection of peculiarities specific for the particular discourse type. Equivalent relations are used between the headline and the lead of the article. Besides, some combined types are used such as equivalent and cause-effect, equivalent and time, equivalent and place.
 • Item
  Функціонально-комунікативні особливості заголовка політичної та економічної статей англомовної газети
  (2002) Кучерова, Олена
  У статті розглянуто функціонально-комунікативні особливості статті політичноїу порівнянні з економічною статтею сучасних провідних англомовних газет. Згідно з функціональним критерієм виділяються тема-рематичні і тематичні заголовки для обох видів статей. За комунікативною спрямованістю виділяємо заголовок-констатив, заголовок-перформатив, заголовок-промісив та заголовок-менасив для політичної статті і такі заголовки для економічної статті: заголовок-констатив, заголовок-перформатив і заголовок-директив.
 • Item
  Роль контексту у розширенні функціональних можливостей словосполучень з обмеженою поєднуваністю
  (2002) Тоцька, Наталія
  У cтaттi на матеріалі журнальних публікацій проведено аналіз функціональних змін словосполучень з прогнозованою сполучуваністю (вільного і фразеологічного типу). Ha тлі контексту сучасного українського мовлення ЗMI виявлено види трансформації одиниць сполук, що сприяють вивченню актуальних у наш час процесів збагачення мови.
 • Item
  Акцентно-ритмічна структура слова при взаємодії близькоспоріднених мов
  (2002) Ціпцюра, Людмила
  Внаслідок тривалого контакту між російською й українською мовами у мовленні виникають помітні відхилення від норми в обох мовах і на всіх рівнях. Особливо стійкою є інтерференція на фонетичному рівні - суттєво змінюється акцентно-ритмічна структура слова, що призводить до зміни інтонації та традиційної мелодики мовлення.
 • Item
  Проблема милозвучності української мови : теоретичні й методичні аспекти
  (2002) Мосенкіс, Юрій
  Проблема милозвучності (евфонії) української мови розглядається у світлі деяких теоретичних (головним чином типологічних) спостережень і методичних рекомендацій.
 • Item
  Лексико-семантичний аналіз газетно-публіцистичного дискурсу 70-х рр.
  (2002) Калиновська, Оксана
  Стаття є спробою дослідитилексико-семантичну структуру тоталітарної мови радянського зразка на основі аналізу газетних жанрів публіцистичного дискурсу. У структурі радянської но-вомови виділено тематичні групи лексики, подано моделі атрибутивних значень, розглядаються явища семантичної трансформації в умовах контексту, створеного системою ідеологічно значущих атрибутів. Ілюстративним матеріалом є мовні засоби газетних жанрів, зокрема жанру передової статті як найбільш уніфікованого типу висловлювання у суспільній комуні-кації радянської доби.
 • Item
  Сучасний жаргон і сучасне розмовне мовлення
  (2002) Дзюбишина-Мельник, Наталія
  The author discusses peculiarities of the functioning of the youth slang as contitioned by global mass alineation from national culture by dehumanization of society. Using new factual evidence, the author concludes that not only slang lexicon, but also is social and age bases, usage areal has been growing. The slang is gradually turning into the vernacular of people belonging to mass culture, thus neutralizing the inculturational function of language.
 • Item
  Мовна стійкість та мовна стабільність
  (2002) Масенко, Лариса
  У статті розглянуто поняття мовної стійкості як риси індивідуальної і колективної мовної поведінки, важливої для збереження стабільності національної мови в конфліктній двомовній ситуації. Підкреслено необхідність формування україномовних середовищ як протидії гегемонії ро-сійської мови.
 • Item
  Український університетський курс літературного редагування : (задум автора-текст-сприймання читача)
  (2002) Феллер, Мартен
  У статті проаналізовано сформовані в дисципліні «Літературне редагування» поняття: моделювання комунікативного акту, адекватність сприймання тексту, моральність тексту, напруга викладу, плани у викладі, патогенний текст, читацьке сприймання, ясність. Джерело основних ідей, покладене в їх основу,- уявлення про процес сприймання і створення тексту, про типи реципієнтів Арістотеля, O. Потебні, T. Прокоповича, Л. Булаховського, A. Федорова.