Феноменологічний метод і філософія психіатрії: історія та перспективи взаємодії

dc.contributor.authorДарієнко, Діана
dc.date.accessioned2023-02-10T07:27:09Z
dc.date.available2023-02-10T07:27:09Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractСтаттю присвячено встановленню значення феноменологічного методу для філософії психіатрії. З цією метою здійснено короткий аналіз основних етапів у розвитку взаємодії філософії та психіатрії у новітні часи (ХХ–ХХІ ст.): початкового, синкретичного, практичного, а також етапу, пов’язаного з формуванням упродовж останніх років міждисциплінарного проєкту, що його презентують як філософію психіатрії. Також здійснено спробу визначити, що саме треба розуміти під "феноменологічним методом", коли йдеться про застосування останнього для дослідження психічних станів у психіатрії та споріднених із нею дисциплінах (психології та психотерапії). Показано, що феноменологічний метод полягає в прагненні описати переживання людини за допомогою більш тонкої та повної схеми категорій і понять, ніж це властиво біологічно-сцієнтичному розумінню психіатрії. Показано також, що цей метод орієнтований на людську екзистенцію і допомагає психіатру "вжитися" в структуру та способи буття-в-світі людини. Тому феноменологічний метод використовують у психології, психотерапії та психіатрії як різновид якісного дослідження, що є ознакою "гуманітаризації" науки про психічні патології. Поданий у статті історичний огляд де- монструє, що феноменологічний метод мав у психології, психіатрії та психотерапії різні прояви (як загальнофілософський метод, як процедура опису дослідження в психології та як прийом у психотерапевтичній практиці). Зроблено висновок, що прояснення особливостей застосування феноменологічного методу передбачає детальний аналіз предметного поля того напряму досліджень, де цей метод впроваджують. Хоча питання щодо доцільності застосування феноменології як дослідницької стратегії у філософії психіатрії наразі є дискусійним, авторка статті вважає, що феноменологічний метод у цьому сучасному напрямі дослідження можна й потрібно впроваджувати.uk_UA
dc.description.abstractThe article considers the possibilities of applying the phenomenological method in the philosophy of psychiatry. For this purpose, a brief analysis of the main stages of the development of the interaction of philosophy and psychiatry in modern times (20–21 centuries) was carried out: initial, syncretic, practical stages, and the formation of an interdisciplinary project, which is presented as the philosophy of psychiatry. An attempt to determine how exactly should the "phenomenological method" be understood when it comes to its application to the study of mental states in psychiatry and related disciplines (psychology and psychotherapy) is also made. It is shown that the phenomenological method tries to describe the human experience with the help of a more complete scheme of categories and concepts than is typical for the natural-scientific understanding of psychiatry. This method is also focused on human existence and helps a psychiatrist to "get used to" the structure and ways of being-in-the-world of a person. Therefore, the phenomenological method is practiced in psychology, psychotherapy, and psychiatry as a type of qualitative research. The historical review demonstrates that the phenomenological method has various manifestations in psychology, psychiatry, and psychotherapy (as a general philosophical method, a procedure for describing research in psychology, and a technique used in psychotherapeutic practice). Based on this, it is concluded that it is necessary to make a detailed analysis of the subject field of the direction of research where phenomenological method is implemented in order to explain the peculiarities of application of the phenomenological method. Although the problem of the expediency of using phenomenology as a research strategy in the philosophy of psychiatry is currently debatable, the author of the article believes that the use of the phenomenological method in philosophy of psychiatry can and should be implemented.en_US
dc.identifier.citationДарієнко Д. П. Феноменологічний метод і філософія психіатрії: історія та перспективи взаємодії / Дарієнко Д. П. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2022. - Т. 9-10. - С. 60-67. - https://doi.org/10.18523/2617-1678.2022.9-10.60-67uk_UA
dc.identifier.issn2617-1678
dc.identifier.issn2617-5703
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18523/2617-1678.2022.9-10.60-67
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24665
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceНаукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавствоuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectфілософія психіатріїuk_UA
dc.subjectфеноменологічний методuk_UA
dc.subjectфеноменологічна психіатріяuk_UA
dc.subjectекзистенціальний аналізuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectphilosophy of psychiatryen_US
dc.subjectphenomenological methoden_US
dc.subjectphenomenological psychiatryen_US
dc.subjectexistential analysisen_US
dc.titleФеноменологічний метод і філософія психіатрії: історія та перспективи взаємодіїuk_UA
dc.title.alternativePhenomenological method and philosophy of psychiatry: history and prospects of interactionen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Dariienko_Fenomenolohichnyi_metod_i_filosofiia_psykhiatrii_istoriia_ta_perspektyvy_vzaiemodii.pdf
Size:
656.21 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections