Окремі аспекти обшуку під час розслідування незаконного видобутку дорогоцінного каміння органогенного утворення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Пустовойтова, Я.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті на основі вивчення наукових джерел і слідчої практики досліджено особливості проведення обшуку під час розслідування незаконного видобутку дорогоцінного каміння органогенного утворення. Аргументовано ефективність організації тактичної операції "Груповий обшук". Зазначено, що за умови існування декількох місць обшуку потрібно проводити тактичну операцію "Допущення обшуку з негативним результатом". У разі, якщо слідчі передбачають затримання осіб, які обшукуються, здійснюється тактична операція "Обшук – затримання". Надано перелік предметів, що є об’єктом пошуку, та визначено критерії їх розмежування під час розслідування незаконного видобутку дорогоцінного каміння органогенного утворення. Звернено увагу на тактичні та організаційні засади цієї слідчої (розшукової) дії. Проаналізовано низку проблем під час обшуків у кримінальних провадженнях зазначеної категорії та запропоновано шляхи їх усунення. Надано рекомендації щодо якісного збирання доказів.
The article based on the study of scientific sources and investigative practice examines the features of the search during the investigation of illegal extraction of precious stones of organogenic formation. It is noted that the search is the investigative (search) action that is carried out in almost every criminal proceeding during the investigation of illegal extraction of precious stones of organogenic formation. At the same time, the procedure is multifaceted, which is due to the need not only to achieve the task of justice but also not to restrict the rights and freedoms of citizens. It is noted that in preparation for this investigative (search) action it is mandatory to obtain information: about the persons who will be searched; about the objects you need to find; about the place where the search will be conducted. The efficiency of the organization of the tactical operation "Group Search" is argued. It is noted that if there are several places of search, it is necessary to conduct a tactical operation "Allowing a search with a negative result". However, if the wanted persons are to be detained, a tactical operation "Search – Detention" is being carried out. The author gives the list of objects that are the object of the search and the criteria for their delimitation in the investigation of illegal extraction of precious stones of organogenic formation. Attention is paid to the tactical and organizational principles of this investigative (search) action. Several problems during searches in criminal proceedings of this category are analyzed and ways to eliminate them are suggested. Recommendations for quality evidence collection are provided. The author pays special attention to the fact that the success of the search and, ultimately, all effective and impartial pretrial investigation depends on the qualification of the investigator, timeliness of the search, use of tactics, performance of tasks.
Description
Keywords
кримінальне провадження, обшук, груповий обшук, тимчасово вилучене майно, бурштин, стаття, criminal proceedings, search, group search, amber
Citation
Пустовойтова Я. В. Окремі аспекти обшуку під час розслідування незаконного видобутку дорогоцінного каміння органогенного утворення / Пустовойтова Я. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2021. - Т. 8. - С. 54-59. - https://doi.org/10.18523/2617-2607.2021.8.54-59
Collections