Україна на цивілізаційному роздоріжжі

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999
Authors
Залізняк, Леонід
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
На основі аналізу історичних фактів автор спростовує старий історичний міф про Україну, як споконвічну частину східнохристиянської цивілізації, серцем якої є Москва. Україна здавна була органічною складовою європейської спільноти і остаточно була поглинена Російською імперією тільки в середині XX cm. Всесвітня перемога європейських цінностей не лишає пострадянським країнам альтернативи трансформації у цивілізовані національні держави європейського типу. Орієнтація на Москву безперспективна тому, що "особливий шлях Росії" - це історично збанкрутілий азійський спосіб виробництва, який в принципі не може конкурувати з динамічною ринковою економікою Європи.
On the base of historic facts author refutes an old historic myth about Ukraine, as primordial part of Eastern Europe civilization, the heart of which is Moscow. During the long time Ukraine was organic part of European community and definitively had been occupated by Russian empire only in the middle of XX century. After victory of European valuables in the world the post soviet countries has not alternative for transformation into civilized national states of European type. Moscow orientation has no historic perspective because of its noneffective economy of Asia type which in principle can not compete with dynamic market Europe economy.
Description
Keywords
історичний міф, Україна, східнохристиянська цивілізація, європейська спільнота
Citation
Залізняк Л. Л. Україна на цивілізаційному роздоріжжі / Л. Л. Залізняк // Наукові записки НаУКМА. 1999. Т. 13 : Теорія та історія культури. С. 7-16.