013: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  "Ісе моногатарі" в контексті традиції
  (1999) Капранов, Сергій
  Статтю присвячено проблемі розуміння тексту в традиції на прикладі пам 'ятки класичної японської літератури "Ice моноґатарі". Проаналізовано поняття традиції як діахронного контексту, розглянуто традицію " Ice моноґатарі" в японській культурі від часів створення до сьогодення в літературі, коментарях та візуальних мистецтвах. Виділено основні модуси інтерпретації зазначеного тексту.
 • Item
  Основні напрями розвитку абстрактного живопису: історичний огляд
  (1999) Рудик, Г.
  Засновуючись переважно на західних наукових джерелах, автор статті пропонує стислий огляд найзначпіших тенденцій розвитку абстрактного живопису Європи та США від початку - до 80-х років XX століття. Особлива увага приділяється основним етапам історії абстракціонізму - ранній свропейській абстракції, американському абстрактному експресіонізму 40-50-х років та розвитку західної абстракції у 60-ті роки.
 • Item
  Вплив іконопису на художній авангард першої третини XX ст.
  (1999) Шевчук, І.
  Дана стаття присвячена питанню використання характерних виражальних засобів іконопису в світському мистецтві початку XX століття. В статті дослідзісусться вплив ікони на творчість авангардистів, зокрема Михайла Бойчука, засновника напряму "неовізантинізму ". Також вивчаються і порівнюються типи використання іконної композиції в радянському агітмистецтві.
 • Item
  До специфіки побутування орнаментів у традиційній культурі
  (1999) Нікішенко, Юлія
  Статтю присвячено проблемі побутування орнаментів як окремого явища традиційної культури. Орнамент розглядається як повноцінне культурологічне джерело, що тісно пов'язане з етнічною історією та історією культури своїх творців. Основну увагу звернено на функції, які орнаменти, і зокрема, орнаменти вишивок, виконували у традиційному суспільстві. Насамперед автор зупиняється на світоглядному аспекті народної орнаментики, на походженні й знаковості окремих орнаментальних мотивів.
 • Item
  Ідея "Святої" Русі в архітектурному образі Києва
  (1999) Демчук, Руслана
  Розвиток ідеології Київської Русі значною мірою обумовлювався її християнським світоглядом. Протягом життя давньоруська людина переймалася баченням впорядкованого Універсуму крізь образ Храму і дійства, що здійснювалося у ньому. У статті досліджуються витоки та еволюція ідеї східнохристиянського храму від близькосхідної традиції до візантійських модифікацій. Незважаючи на запозичення східнохристиянської традиції саме від Візантійської імперії, у Київській Русі відбулася самостійна інтерпретація цієї традиції, що зумовлено різним типом ментальності народів двох країн. На думку автора, образ Небесного Града Єрусалима використовувався як культурний архетип Києва, репрезентантом якого був Софійський собор - храм Премудрості Божої.