Число форсування в нуль для деяких родин графів

Abstract
Курсова робота присвячена дослідженню числа форсування в нулв графів. Вона складаєтвся зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. У вступі розповідаєтвся про історію, актуалвніств досліджена та застосування числа форсування в нулв графів. У першому розділі вводятвся означення графу, метрики, правила зміни колвору, числа форсування в нулв та сильної метричної розмірності. У другому розділі формулюються та доводяться наступні теореми: про обчислення числа форсування в нуль дерева, циклу та уніциклічного графа, рівність сильної метричної розмірності та числа форсування в нуль дерева, правило побудови множини форсувань для простих циклів та уніциклічних графів. У висновках підбивається підсумок проведеного дослідження. У списку використаної літератури наводяться джерела, які були використані під час дослідження.
Description
Keywords
правило зміни кольору, число форсування в нуль, сильний метричний базис, дерева, цикли, уніциклічні графи, магістерська робота
Citation