Факультет інформатики

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 102
 • Item
  Видалення тіней із зображення за допомогою генеративних змагальних мереж та навчання без учителя
  (2020) Андронік, Владислав; Бучко, Олена
  This material presents the solution for shadow removal task using generative adversarial networks. Our approach is trained in unsupervised fashion which means it does not depend on time-consuming data collection and annotation. This together with training in a single end-to-end framework significantly raises its practical relevance. Taking the existing method for unsupervised image transfer between different domains we researched its applicability to the shadow removal problem. By exploiting attention modules and multi context feature aggregation using dilated convolutions our method gives significant results compared to existing solutions in the field.
 • Item
  Розробка програмного забезпечення з застосуванням CI і CD
  (2020) Благов, Владислав; Глибовець, Андрій
  У розробці будь-якого програмного забезпечення швидка і якісна збірка продукту – є головною конкурентною перевагою. Мобільні додатки, веб- розробка, ігри - ті галузі, де послідовне проходження стадій проектування, побудови та тестування повинно бути максимально швидким. Замість місяців на кожен етап рахунок тут йде на години і навіть на хвилини. Методика безперервної інтеграції, доставки і розгортання (CI / CD) - невід'ємна частина сучасного процесу розробки, покликана знизити кількість помилок під час інтеграції і розгортання і підвищити швидкість реалізації проектів. CI / CD - це одночасно філософія і набір практик, які часто зміцнюються високонадійними інструментами, які забезпечують автоматичне тестування на кожному кроці конвеєра програмного забезпечення.
 • Item
  Типи консенсусу в блокчейні
  (2020) Василів, Іван
  У даній роботі розглядається новітня технологія «блокчейн» та її основні застосування, включаючи найбільш відоме та широко використовуване – криптовалюти. Проводиться детальний огляд основних алгоритмів, що забезпечують консенсус під час обміну криптовалютами, та надаються деталі завдання, що призначене для полегшення практичного використання криптовалют.
 • Item
  Розробка веб-інтерфейсу системи тестування знань з використанням бібліотек React і Redux
  (2020) Возбраний, Роман; Демківський, Євген
  Для того щоб оцінити знання співробітників або кандидатів на посаду, компанії використовують різні методи. Багато компаній використовують тестові завдання для перевірки практичних знань. Це найкращий спосіб проаналізувати компетентність кандидата для вакантної посади, оцінити темп роботи, продуктивність, психологічну стійкість майбутнього співробітника. Проте, часто люди відмовляються від виконання тестового завдання через брак часу або недостатній рівень довіри до компанії. Інший спосіб перевірки знань, який обирають роботодавці – це тестування безпосередньо на співбесіді. В цьому випадку роботодавець ризикує витратити зайвий час на кандидатів, які не здатні пройти тест.
 • Item
  Огляд алгоритмів визначення контурів зображення
  (2020) Войцеховський, Євгеній; Глибовець, Андрій
  У цій роботі розглянуті поширені методи і алгоритми визначення контурів зображень. Описані принципи їх роботи та особливості їх реалізації на мові програмування Java. Створений тестовий додаток, що дозволяє знаходити контури зображень за одним з цих алгоритмів та зберігати знайдені результати.
 • Item
  Система управління конфігураціями пристроїв в мережі підприємства
  (2020) Гурін, Валентин; Черкасов, Дмитро
  Мережа сучасного підприємства -- складна система, яка містить в собі велику кількість пристроїв. Для узгодженого функціонування в мережі кожен з пристроїв має свою індивідуальну конфігурацію. Протягом життєвого циклу мережі відбуваються зміни конфігурацій пристроїв для відслідковування нових умов, вирішення нових задач, підтримки нових сервісів. Під час застосування оновленої конфігурації пристроїв існує вірогідність помилок, в наслідок чого потрібно повернути на пристрій одну з попередніх версій конфігурації. У разі виходу з ладу пристрою і заміні його новим необхідне завантаження конфігурації нового пристрою.
 • Item
  Реалізація проекту "розумні двері" з застосуванням нейронної мережі
  (2020) Дубчак, Олександр; Ющенко, Юрій
  Сьогодні багато підприємств, компаній потребують надійно захистити свої приміщення від проникнення сторонніх осіб. Звичайні ключі часто губляться, їх можна скопіювати, викрасти. Замки з використанням паролів надійніші, але з’являється проблема їх зберігання, адже пароль може бути забутий або підібраний методом перебору. Застосування біометричних методів розпізнавання людини надає змогу уникнути всіх цих проблем. До них належить сканування сітківки ока, розпізнавання за голосом, обличчя, відбитки пальців. Останній метод був застосований для розробки прототипу «розумні двері», який розпізнає людину за відбитками пальців і приймає рішення відкривати двері чи ні. Робота розділена на два основні розділи. В першому обґрунтовується і досліджується проблема розпізнавання відбитків пальців. Другий розділ показує процес розробки прототипу і описує використані алгоритми.
 • Item
  Реалізація бази знань за допомогою системи PROTEGE
  (2020) Ємельянов, Олександр; Жежерун, Олександр
  В роботі опрацьовано та досліджено можливості системи Protégé, яка розроблена для побудови та редагування онтологій. Також розкрито плюси та мінуси використання баз знань та баз даних. У курсовій роботі охарактеризовано мову OWL, бази знань, онтології та редактор онтологій Protégé. Показано як потрібно створювати онтології в ньому.
 • Item
  Побудова багаторівневого веб-застосування на платформі Docker-контейнерів
  (2020) Іщенко, Іван; Черкасов, Дмитро
  На сьогоднішній день, актуальність on-line шопінгу зростає щодня. Особливо зараз, коли увесь світ охоплений новою пандемією та ми знаходимось на карантині, виникає потреба в покупці необхідних товарів саме сидячи вдома. У виниклій ситуації, люди все частіше обирають саме on-line шопінг.
 • Item
  Експериментальний аналіз впливу параметра мутації на збіжність генетичного алгоритму
  (2020) Кобєлєв, Михайло; Гулаєва, Наталія
  В роботі розроблено та реалізовано алгоритм пошуку максимального граничного значення ймовірності мутації, за якого ще відбувається збіжність у генетичному алгоритмі. Проведено ряд експериментів з різними значеннями параметрів генетичного алгоритму. Подається аналіз впливу цих параметрів на граничне значення ймовірності мутації. Зокрема, наводиться аналіз за допомогою методів машинного навчання з метою вивести залежність значення ймовірності мутації від деяких вхідних параметрів генетичного алгоритму.
 • Item
  Основні методи розробки AR-застосунків
  (2020) Костенко, Ярослав; Глибовець, Андрій
  В даній курсовій роботі розглянуто методи розробки застосунків з доповненою реальністю. Метою роботи було проаналізувати основні методи розробки доповненої реальності та розробити застосунок з доповненою реальністю. Були отримані необхідні результати і зроблено висновки.
 • Item
  Розробка Web-застосунку «Відслідковування годин відпрацювання»
  (2020) Кочмар, Вадим; Борозенний, Сергій
  У даній курсовій роботі розглядається та аналізується процес відслідковування годин відпрацювання студентами, а також незручності та складнощі пов’язані з цим процесом. Розроблено web-застосунок, що спрощує даний процес. Описується процес створення застосунку, його архітектуру та технології які було застосовано.
 • Item
  Дослідження методів класифікації та кластерування з використанням багатовимірного сортування
  (2020) Крещенко, Тарас; Ющенко, Юрій
  У роботі розглянуто багатовимірне адресне сортування, запропоновано способи його реалізації. Доведено корисність, насамперед в поєднанні з класифікацією або кластеруванням даних. Розроблено програму, що реалізує кластерування та демонструє наочність та корисність багатовимірного сортування.
 • Item
  Метапрограмування варіативних шаблонів
  (2020) Курочкін, Ілля; Бублик, Володимир
  Метапрограмування – один з доволі потужних інструментів, який реалізований в багатьох мовах програмування. Метапрограма – це програма, яка буде зчитувати код основної програми і виконувати відповідні обчислювання. Основна мета цієї техніки – перемістити обчислення з етапу виконання на етап компіляції.
 • Item
  Розробка розумної віртуальної клавіатури розпізнавання жестів
  (2020) Куценко, Михайло; Ющенко, Юрій
  У роботі розглянуті різні типи клавіатур з їх перевагами та недоліками. Розроблений прототип розумної клавіатури розпізнавання жестів, та зроблено її порівняння з іншими типами клавіатур.
 • Item
  Масова міграція даних між версіями систем управління контентом
  (2020) Лопухіна, Серафима; Кобзар, Олег
  У даній роботі аналізується поточний стан головного сайту університету «Києво-Могилянська академія", розглядаються причини для оновлення цього сайту. Проводиться аналіз поточного стану сайту, дослідження та аналіз встановлених на ньому компонентів та плагінів, описано процес їх оновлення. Описується процес перенесення даних з старої версії системи управління контенту "Joomla!", на якій створено сайт, на нову, описуються пов'язані з цим складнощі та проблеми. Також наявний порівняльний аналіз таблиць баз даних на старій та новій версії "Joomla!".
 • Item
  Побудова мережі мікросервісів для розміщення публічної інформації ЗВО
  (2020) Маймескул, Марія; Кобзар, Олег
  У даній роботі розглядається поточна структура офіційного вебсайту Національного університету "Києво-Могилянська академія", описуються її переваги та недоліки, та пропонується спрощення структури за допомогою створення окремих мікросервісів, пов’язаних з основним сайтом. Описується розробка мікросервісів та використані сучасні технології, а саме мова JavaScript, фреймворк React.js, та СКБД Microsoft SQL Server.
 • Item
  Реалізація онлайнового магазину по продажу взуття
  (2020) Мацюк, Вікторія; Ющенко, Юрій
  Головною тенденцією в розвитку інформаційних технологій на сьогодні є розвиток Інтернету, вдосконалення його можливостей задля задоволення потреб користувачів зокрема шляхом створення великої кількості різноманітних користувацьких веб-застосувань з використанням новітніх засобів розробки веб- застосунків. Широкого використання можливостей Інтернету набула торгівельна сфера - продажі онлайн нищівно забирають долю ринку «наземних» продаж.
 • Item
  Основи технології блокчейн та її властивості
  (2020) Місюра, Анастасія; Невмержицький, Євген
  Blockchain набрав величезних обертів у світі не лише як база для популярної криптовалюти Bitcoin, а й як технологія для використання у інших сферах нашого життя. Раніше на базі blockchain створювались цифрові валюти, що спричинило швидкий розвиток цієї сфери. Проте, зараз область використання blockchain досить широка, оскільки це універсальний спосіб зберігання та обробки інформації. З'являється все більше стартапів, сервісів та бізнесів, які застосовуються цю технологію.
 • Item
  Розробка інформаційної системи для картинної галереї
  (2020) Настенко, Ангеліна; Ющенко, Юрій
  У роботі розглядаються аналіз та принципи роботи інформаційних систем, їх компонентів, особливостей, переваг та недоліків. Розроблено веб-додаток, що реалізує імітацію інформаційної системи для картинної галереї.