Basic principles of compiling Polish-Ukrainian and Ukrainian-Polish phraseological dictionary

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Лучик, Алла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті запропоновано засади створення польсько-українського та українсько-польського фразеологічного словника, встановлено його джерельну базу, обґрунтовано обсяг реєстрових одиниць, висвітлено структуру словникової статті, висловлено думку про необхідність внесення до її складу тлумачної частини. Окремо висвітлено проблемні питання, які необхідно розв’язати перед укладанням словника. Одним із важливих питань є гармонізація термінів, що мають суттєві розбіжності у їхньому розумінні українськими і польськими лінгвістами, передовсім це стосується самого терміна фразеологізм. Зазначено, що перше видання такого словника має містити ядерні одиниці фразеологічного складу вихідної мови, у наступних перевиданнях можливим стане додавати навколоядерні, напівпериферійні та периферійні елементи фразеологічного підрівня мовної системи. Доведено, що для встановлення кола таких елементів дослідники мають виходити із властивостей форми вираження фразеологізмів, їхнього внутрішнього наповнення та особливостей функціонування. Важливе місце у перекладному фразеологічному словнику має бути відведено стилістичному марку- ванню реєстрових одиниць. Проте саме ці структурні компоненти у фразеологічному словнику української мови та фразеологічному словнику польської мови мають найбільші розбіжності, що виявляється як у кількісному складі маркерів, так і у висвітленні особливостей функціонування фразеологічних одиниць. Практично не подані у передмовах до словників і пояснення щодо того чи того маркера, а їхній реєстр можна віднайти лише у списках умовних скорочень. Зазначені питання ще необхідно максимально узгодити для укладання польсько-українського та українсько-польського фразеологічного словника.
Description
Keywords
phraseological dictionary, translation dictionary, idiom, structure of a dictionary entry, entry unit, headword, stylistic marker, фразеологічний словник, перекладний словник, фразеологізм, структура словникової статті, реєстрова одиниця, заголовне слово, стилістичний маркер
Citation
Luchyk A. Basic principles of compiling Polish-Ukrainian and Ukrainian-Polish phraseological dictionary / Alla Luchyk. // Магістеріум. - 2017. - Вип. 66 : Мовознавчі студії. - С. 57-59.