Path Dependence in Sovereign Debt Modelling: System Dynamics Approach

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Hryhoriev, Hennadii
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article offers a system dynamic modelling of sovereign debt using the path dependence concept. Using simulation modelling we are trying to find a fixed point in a motion of national sovereign debt towards its equilibrium and to change the existing mental model perception towards sovereign debt by changing the structure of the system. The research reveals the idea of the "debt snowball concept" using recursive dynamic approach. The dynamic linear and nonlinear recursive models of Ukrainian sovereign debt with the appropriate multi – order recursive equations are constructed. The fixed point as an equilibrium value for a country’s sovereign debt stock to GDP ratio with a linear dependence has been built. Finding the initial point for resolving sovereign debt issue is especially actual for national economy under strong fiscal pressure caused by COVID-19 and wartime on the East of the country. For this purpose, the sovereign debt cyclical behaviour was also reproduced using phase plot graphic. The fixed point as an equilibrium value for a country’s sovereign debt stock to GDP ratio with a nonlinear dependence was determined. The main purpose of this part of the analysis was to show the more complicated oscillated behaviour of the system and the multiplicity of possible equilibrium points. The stock and flows SD modelling and simulation analysis of sovereign debt in Ukrainian economy allows to make the conclusion of the inevitability of the sovereign debt existence even on the stable level and with the balanced national budget.
Мета дослідження. У статті запропоновано системно-динамічне моделювання суверенного боргу з використанням концепції траєкторії залежності. Методи дослідження: за допомогою використання системно-динамічного імітаційного моделювання автор намагається знайти нерухому точку в русі національного суверенного боргу в напрямку його рівноваги з відповідною зміною сприйняття існуючої ментальної моделі щодо суверенного боргу за допомогою зміни структури системи. Результати дослідження. Дослідження розкриває ідею концепції боргових «снігових куль» за допомогою рекурсивного динамічного підходу. Побудовано динамічні лінійні та нелінійні рекурсивні моделі державного боргу України з відповідними багаторядними рекурсивними рівняннями. Визначено нерухому точку як значення рівноваги для співвідношення суверенного боргу країни до ВВП з лінійною залежністю. Визначено фіксовану точку як значення рівноваги для відношення суверенного боргу країни до ВВП з нелінійною залежністю. Основною метою цієї частини аналізу було показати більш складну осциляторну поведінку системи та кратність можливих точок рівноваги. Можливе застосування результатів дослідження. Пошук початкової точки для вирішення питання державного боргу особливо актуальний для національної економіки під сильним фіскальним тиском, спричиненим COVID-19 та воєнними подіями на Сході країни. З цією метою також було відтворено циклічну поведінку суверенного боргу за допомогою графіка фазової діаграми. Моделювання та імітаційний аналіз запасів і потоків державного боргу в українській економіці дають змогу зробити висновок про неминучість існування державного боргу навіть на стабільному рівні та зі збалансованим національним бюджетом. Висновки. Оптимальний рівень державного боргу відображає не просто похідну від рівня державного дефіциту, а появу внутрішніх дисбалансів у національній економіці. Основне питання полягає не в повній ліквідації державного боргу, а в пошуку оптимального рівня балансування як для нього, так і для дефіциту національного бюджету з метою усунення можливого коливального процесу. Оптимальний рівень державного боргу відображає майбутні сценарії збільшення національного багатства, пов’язані з оптимальним рівнем оподаткування, рівнем інфляції та особливо регулюванням потоку запасів, що може зменшити можливе витіснення приватних інвестицій. Нестабільна економічна та геополітична ситуація в Україні вимагає вжити відповідних заходів, щоб уникнути нової реструктуризації боргу або навіть сценарію дефолту. Однією з головних ідей дослідження було показати, що суверенний борг може суттєво зменшити національне багатство з наявністю або без дефіциту бюджету. Суверенний борг може зменшити національні заощадження та створити посилювальну петлю з вищою процентною ставкою державного боргу. Ці негативні наслідки можуть істотно зменшити погашення державного боргу та економічне зростання, які не перекриваються процесом амортизації основного капіталу.
Description
Keywords
system dynamics, path dependence, debt "snowball" concept, linear and non – linear sovereign debt model, oscillation, lock in, article, системна динаміка, траєкторія залежності, концепція боргової "снігової кулі", лінійна та нелінійна модель суверенного боргу, коливання, фіксація
Citation
Hryhoriev H. S. Path Dependence in Sovereign Debt Modelling: System Dynamics Approach / H. Hryhoriev // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2021. - Т. 6, Вип. 1. - С. 52-58. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.52-58