Верхня оцiнка вiдновлюючого спектрального числа для графiв-кактусiв

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Чернявська, Карина
Тимошкевич, Лариса
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Рiзноманiтнi задачi вiдновлення для графiв посiдають значне мiсце в спектральнiй теорiї графiв. Для графiв-кактусiв розглянемо поставлену задачу i наведемо верхню оцiнку числа 𝑆𝑟𝑛. Граф-кактус — це зв’язний граф, в якому будь-якi два простi цикли мають не бiльше, нiж одну спiльну вершину. Еквiвалентно, будь- яке ребро в такому графi належить максимум одному простому циклу.
Description
Keywords
зважений граф, iндукований пiдграф, кiлькiсть висячих вершин дерева 𝐺, тези конференції
Citation
Чернявська К. С. Верхня оцiнка вiдновлюючого спектрального числа для графів-кактусів / Карина Чернявська, Лариса Тимошкевич // XII Всеукраїнська наукова конференцiя молодих математикiв, Київ, 9-11 травня 2024 р. : [збірник тез /оргком.: Глибовець А. М. та ін.] ; Нацiональний унiверситет Києво-Могилянська академiя" [та ін.]. - [Київ : б. в.], 2024. - C. 114-115.