Соціальне підґрунтя протилежності електоральних преференцій двох частин України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Хмелько, Валерій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Висвітлюються результати аналізу зв’язків між регіональними результатами голосування на президентських виборах 1994 та 2004 рр., парламентських виборах 2006 і 2007 рр. та даними 98 загальноукраїнських соціологічних опитувань (близько 180 тисяч інтерв’ю), проведених київським міжнародним інститутом соціології у 1994 і 2004–2007 рр. стосовно соціально-економічних, політико-правових і національно-політичних орієнтацій виборців та їхньої етнічної самоідентифікації. Виявлено тісні статистичні зв’язки відмінностей в електоральних схильностях виборців різних регіонів із регіональними параметрами їхніх національно-політичних орієнтацій та особливо їхньої двовимірної етнічної самоідентифікації, що відбиває не лише моноетнічну, а й біетнічну ідентичність.
Description
Results of the analysis of relationships between regional returns on presidential elections (1994, 2004), parliamentary elections (2006, 2007) and data of 98 All-Ukrainian sociological surveys (about 180 thousands interview), carried out by the Kiev international institute of sociology in 1994 and 2004–2007 concerning social-economic, rightful-political and national-political orientations of voters and their ethnic self-identification, are covered. Close statistical relationships of differences in electoral preferences of different regions’ voters with regional parameters of their national-political orientations and, especially, their bidimentional ethnic self-identification which reflects not only mono-ethnic, but also bi-ethnic identity are revealed.
Keywords
президентські вибори 2004 року, парламентські вибори 2006 та 2007 рр., президентські вибори 1994 р., розподіл голосів у регіонах України, Моноетнори, національно політична орієнтація
Citation
Хмельк Валерій Євгенович. Соціальне підгрунтя протилежності електоральних преференцій двох частин України / Хмелько В. Є. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 70 : Соціологічні науки. - С. 33-39.