Діалогічні комунікативні практики та їхній евристичний потенціал : результати дослідження

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Копець, Людмила
Гордієнко, Валерій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «Аграр Медіа Груп»
Abstract
У статті розглянуто діалогічні комунікативні практики та подано результати емпіричного до- слідження їхнього евристичного потенціалу в умовах навчального вузівського процесу. Описано ситуації проектування діалогу в навчальному процесі, показано методичні аспекти діалогічних практик, окреслені евристики діалогу у пізнавальній і творчій діяльності та їхню феноменологію, обґрунтовано підхід до діалогічних практик як засобу досягнення суб’єктами повноцінних когнітивних моделей соціального та об’єктного світу.
Description
The article presents problem of dialogue communication practices and it is presented results of research of their heuristic potential during the process in university studies. In article is it analyzed heuristic of dialogue during cognitive and creative activity and their phenomenons, it is presented situations of designing of dialogue in university studies, it is presented methodical aspects of dialogue practices; it is substantiated a approach to dialogue communication practices as resource of achievement of subjects of full cognitive models of social and object world.
Keywords
діалог, діалогічні комунікативні практики, евристики діалогу, dialogue, dialogue communication practices, heuristics of dialogue, communication and cognitive algorithms of dialogue communication
Citation
Копець Л. В. Діалогічні комунікативні практики та їхній евристичний потенціал : результати дослідження / Копець Л. В., Гордієнко В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 53-58.