Дослідження іммобілізації a-амілази на целюлозних ультрафільтраційних мембранах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Коновалова, Вікторія
Гузикевич, К.
Олійнічук, С.
Бурбан, Анатолій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено іммобілізацію α-амілази на ультрафільтраційних целюлозних мембранах. Іммобілізацію проводили на окиснених целюлозних мембранах шляхом взаємодії аміногруп ферменту з альдегідними групами мембрани. Показано, що кількість прищепленого до мембрани білка залежить від концентрації модифікуючого розчину та розміру пор мембрани. Найкращими біокаталітичними функціями характеризуються мембрани, модифіковані розчином ферменту з концентрацією 1 мг/мл та Cut off 30000. Досліджено стабільність іммобілізованої а-амілази та встановлено параметри регенерації білка на поверхні модифікованих мембран.
Description
Immobilization ofa-amilase on cellulose ultrafiltration membrane has been studied. Immobilization was carry out on oxidized cellulose membrane by interaction of enzyme amino groups and aldehyde groups of membrane. It has been shown that amount of attached to membrane protein depend on modifying solution concentration and membrane pore size. The optimal condition for membrane modification was concentration of modifying enzyme solution 1 mg/ml and membrane Сut off 30000. Stabilization of immobilized a-amilase and membrane regeneration parameters has been studied.
Keywords
іммобілізація ферментів, біофункціональні мембрани, а-амілаза, пористість мембран, enzyme immobilization, biofunctional membranes, α-amilase, membrane porosity
Citation
Дослідження іммобілізації a-амілази на целюлозних ультрафільтраційних мембранах / В. В. Коновалова, А. Ф. Бурбан, К. Є. Гузикевич, С. Т. Олійнічук. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 66 : Хімічні науки і технології. - С. 8-13.