Перетин концепцій соціальних змін Т. Парсонса та І. Валлерстайна

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Гончаренко, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Поєднання макро- та мікрорівнів — один із основних напрямів тенденції до синтезу в сучасній соціології. Макротеорія, компоненти якої останнім часом використовуються для спроб синтезу, зустріла також перехід на «надмакрорівень» аналізу, що уособлює собою світ-системний аналіз. У статті робиться спроба встановити логічні, змістовні зв'язки між концепцією соціальних змін в одній з класичних макротеорій — структурному функціоналізмі Т. Парсонса, та в світ-системному аналізі, чим вирішується питання можливості й окреслюються ймовірні контури синтезу загальної концепції змін на основі обох теоретичних напрямів.
Description
Keywords
social changes, intersections conceptions, T. Parsons's, I.Wallerstain's, концепція соціальних змін, сучасна соціологія, макротеорія, Талкотт Парсонс, І. Валлерстайн
Citation
Гончаренко О. Перетин концепцій соціальних змін Т. Парсонса та І. Валлерстайна / О. Гончаренко. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2001 // Наукові записки НаУКМА. Том 19: Соціологічні науки. - С. 29-34.