019: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Класова самоідентифікація населення України
  (2001) Бродська, С.; Оксамитна, Світлана
  Стаття присвячена аналізу соціально-класової самоідентифікації населення України на підставі результатів репрезентативного соціологічного опитування. Переважна більшість населення визнає свою належність до певного класу, загальний перелік яких є сумішшю назв класів і верств, характерних як для радянського суспільства, так і для розвинених західних країн. Найважливішими чинниками класової самоідентифікації є рівень освіти, рід занять і доход. Зафіксовано суттєві відмінності щодо інтерпретації середнього класу та належних до нього соціально-професійних спільнот з боку представників влади і пересічних громадян.
 • Item
  Information regarding drug use with respect to AIDS prevention
  (2001) Semyghina, Tetyana; Kabachenko, Nadiya
  In this article the AIDS situation in Ukraine is described. Since nearly 80 per cent of HIVinfected persons are drug users, the methods that have been recommended by European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA) on estimating drug use and risk taking behaviour are reviewed. Some conclusions on applicability of these methods and discussion on further steps on elaboration of research project on drug issues/phenomenon with respect to national AIDS prevention strategies in Ukraine have been presented.
 • Item
  Моделі конфігураційно-частотного аналізу: математичний анонс
  (2001) Бова, Андрій
  Конфігураційно-частотний аналіз (КЧА) є статистичним методом, що дає змогу відповісти на питання про типову чи атипову поведінку. На підставі порівняння спостережуваних та очікуваних частот КЧА визначає патерни змінних як тип або антитип. В КЧА непропорційно велике (або мале) значення частот у багатовимірних таблицях сполучення виявляється на підставі критерію Пірсона хі-квадрат або біноміального критерію. У представлених матеріалах подані такі моделі КЧА: КЧА першого порядку, предик- торний КЧА, КЧА вісьової симетрії та модель лонгітюдного КЧА. Більшість моделей шансів КЧА можуть бути представлені у термінах логлінійних моделей.
 • Item
  Міграція-заміщення в Україні
  (2001) Садовий, Є.
  У статті розглядається міграція-заміщення як найімовірніший шлях вирішення назріваючої демографічної кризи в нашій державі. Внаслідок низької інтенсивності народжуваності та від'ємного сальдо міжнародної міграції в Україні, як і в більшості розвинутих індустріалізованих країн, складається ситуація, коли стає все більшою частка літніх людей та виникає нестача осіб працездатного віку.
 • Item
  Самоідентифікація у суспільстві кризи: випадок "човників"
  (2001) Погоріла, Н.; Коржов, Г.
  This paper is focused on the problem of social self-identification in Ukraine of the transformation period. The problem is considered on the example of people engaged in the reselling of the consumer goods, which were brought or smuggled from abroad. These people are colloquially called «challengers». The article is based on the five in-depth interviews, which were conducted by the authors, when they work in migration project, supervised by Claire Wallace from the Institute for Advanced Social Studies sponsored by Jubilee Fund of the Austrian National Bank in 1995. The main finding of this analysis is a empirical documentation of the differentiation, which emerge in self-identification and business strategies of «challengers» that according to the opinion of the authors can spill over into differentiation of the today's «challengers» into professional traders and those, who find themselves in re-selling business occasionally, mainly using it as survival strategies, and soon will be driven out from this are of activity by more successful competitors.