020 (1): Iсторичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Михайло Брайчевський - український ініціатор поєднання історії та кібернетики
  (2002) Саутін, В.
  Стаття присвячена використанню комп'ютерних технологій в історичному дослідженні. Розглядаються пропозиції українського історика М. Брайчевського щодо введення математичної освіти для істориків, а також: висвітлюється різниця між: українськими та іноземними підходами щодо використання перфокарт та «архаїчних» комп'ютерів в історичному дослідженні. Як результат порівняльного аналізу в статті висвітлюються математичні та комп'ютерні методи, що повинні сприйматись лише як допоміжний матеріал, а їхнє впровадження в науково-дослідницький процес має відповідати реальним проблемам.
 • Item
  Михайло Брайчевський: імплікативна філософія та філософія часу
  (2002) Агеєв, В.
  У статті розглядається світоглядна позиція та, одночасно, науковий метод Михайла Брайчевського - «імплікативна філософія», досліджуються його історіософські погляди - концепція циклічної зміни історичних епох, відтворення старих парадигм філософії на якісно новому рівні.
 • Item
  Імплікативна філософія Михайла Брайчевського
  (2002) Брайчевський, С.
  Статтю присвячено світоглядній системі Михайла Брайчевського, яку він називав «імплікативною філософією». Описуються основні компоненти цієї системи та їхні загальні характеристики.
 • Item
  Суспільно-політична діяльність М. Ф. Біляшівського
  (2002) Дідух, Людмила
  У статті розглядається суспільно-політична діяльність відомого вченого та громадського діяча М. Ф. Біляшівського як депутата І Державної Думи, що поклала початок його політичній кар'єрі, а також його робота уповноваженим Київського комітету Всеросійського союзу міст у період Першої світової війни.
 • Item
  Протестанти з роду Горностаїв (середина XVI - перша половина XVII ст.)
  (2002) Задорожна, О.
  Статтю присвячено магнатському роду Горностаїв, окремі представники якого сповідували кальвінізм і виступали світськими сеньйорами стосовно протестантських громад у своїх маєтностях. Особлива увага звертається на громади в Київському воєводстві.