020: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Основні проблеми дослідження професіогенезу особистості в сучасній психології
  (2002) Гордієнко, Валерій; Копець, Людмила
  Статтю присвячено проблемі розвитку особистості в процесі професіоналізації. Розглядаються типи професіогеиезу (позитивний та негативний), особливості існуючих підходів до його вивчення та перспективи досліджень. Проаналізовано закономірності взаємодії особистісного і професійного становлення та окреслена особистісна й соціальна професіогенетична феноменологія цієї взаємодії.
 • Item
  Фізичне виховання студентів НаУКМА : ретроспектива, сучасність, майбутнє
  (2002) Кравченко, Леонід; Зеленюк, Оксана; Макареня, В.
  У статті викладено основні етапи становлення та розвитку кафедри фізичного виховання, підсумки науково-методичного забезпечення навчального процесу, здобутки у галузі фізичного гарту студентів та їхніх спортивних досягнень.
 • Item
  Фізичне виховання, спорт та здоров'я у життєвих пріоритетах студентів НаУКМА
  (2002) Дієва, Т.; Іпполітова, І.; Іщенко, В. О.; Чепур, А.
  This article is devoted to values orientations of NaUKMA students towards physical training, sport and health. The results of sociological survey shows that for NaUKMA students health generally is important but sport and physical training are not and they spend less time on them compared to another spheres of life. They either do not consider such factors as beauty and physical fitness important for choosing a leader in their collectives.
 • Item
  Сучасні політичні орієнтації молоді України
  (2002) Бондар, Вікторія
  The paper analyses results of the public opinion survey among young people on their understanding of the current socio-politicalprocesses in the Ukrainian society. Besides of general trends it is identified dependency of attitudes on respondent's gender, age, education, place of residence.
 • Item
  Престиж професій і занять в українському суспільстві
  (2002) Оксамитна, Світлана
  У статті представлено результати загальнонаціонального репрезентативного опитування щодо престижу професій і занять в українському суспільстві. Окрім загальних тенденцій, виявлено більшу чи меншу міру залежності оцінки престижу професій від статі, віку, освіти, місця проживання та соціального статусу індивідів. Представлені також: результати порівняння даних з двома попередніми дослідженнями.