Буддійські мотиви в трактаті про мистецтво чайної церемонії "Нампороку"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Стрелкова, Анастасія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
«Нампороку» - найвідоміший трактат про мистецтво чайної церемонії. Статтю присвячено розгляду буддійських мотивів у трактаті на матеріалі його першої частини («Записи на згадку»), яка є особливо цінною для вивчення філософських та естетичних засад чайного дійства. Йдеться про відображення у трактаті ідеї сутнісної єдності чайної церемонії та дзен (тядзен-ітімі), тлумачення естетичних принципів вабі та сабі, дзенське розуміння ролі каліграфічних сувоїв (бокусекі) та чайного приладдя, а також дій учасників ритуалу. Окремі мотиви об'єднує ідея про те, що «шлях чаю» є шляхом до буддійського просвітлення, і, водночас, лише просвітленій людині відкривається «шлях чаю».
Description
«Nampöroku» is the most famous treatise about the art ofchanoyu. The article is devoted to the consideration of Buddhist features in the treatise on the material of its Is ' part («Oboegaki»), which is the most precious as for studying the philosophic and aesthetic foundations of chanoyu. It deals with the reflection in the treatise of the idea about essential unity ofchanoyu and zen (chazen-ichimi), interpretation of the aesthetic principles sabi and wabi, Buddhist understanding of the role of bokuseki and other tea utensils, as well as actions of the participants of the ritual. The separated features are united in the idea that the «way of tea» is the way to Buddhist enlightenment and at the same time only for an enlightened person the «way of tea» is open.
Keywords
буддійські мотиви, чайна церемонія, «Нампороку», естетичний принцип
Citation
Стрелкова Анастасія Юріївна. Буддійські мотиви в трактаті про мистецтво чайної церемонії "Нампороку" / А. Ю. Стрелкова // Наукові записки НаУКМА : Теорія та історія культури. - 2002. - Т. 20-21. - С. 95-103.