Національно-культурна корпоративність у громадянському суспільстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Лойко, Лариса
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто сучасні методологічні підходи до проблеми національно-етнічної корпо- ративності громадянського суспільства в контексті з 'ясування місця й ролі етнічних меншин та їх громадсько-політичних організацій у розбудові української політичної нації. Проаналізовано політико- філософські концепції громадянського суспільства, співвідношення громадянського та етнічного різновидів націоналізму Н. Розенблюма, Е. Сміта, Ю. Габермаса, Е. Шилза. Пропонується висновок, що ідея групових (колективних) прав має бути інтегрована в концепцію соціальної справедливості з огляду на ситуацію поліетнічності та мультикультуралізму, а збереженню міжнаціонального миру в Україні сприятиме поміркована концепція політичної нації.
Description
Modern approaches to the problem of civil society national-ethnic collaboration are examined. The ethnic minority groups' status and role in Ukrainian political nation development is cleared up. Different political and philosophical concepts of civil society are analyzed as well as correlation of civil and ethnic nationalisms of N. Rosemblum, E. Smit, U. Habermass, E. Shyls and others. The conclusion takes its place that the idea of groups' (collective) rights must be integrated into civil justice concept because ofpoliethnical and multicultural situation in the world. Moderate concept of political nation should serve for saving of international peace in Ukraine.
Keywords
методологічні підходи, націоналізм, політичні нації
Citation
Лойко Лариса Іванівна. Національно-культурна корпоративність у громадянському суспільстві / Л. І. Лойко // Наукові записки НаУКМА : Політичні науки. - 2004. - Т. 31. - С. 27-33.