Математичне моделювання та оцінка впливу площі водозбору на кисневий режим водних екосистем в умовах їх евтрофікації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Лаврик, Володимир
Скуратівська, Інна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Вивчено динаміку розчиненого кисню водного об'єкта за допомогою математичної моделі, яка враховує процеси водообміну, трансформації органічних речовин та евтрофікації водного середови ща. В результаті імітаційного моделювання представлено рекомендації щодо регулювання якості води водного об'єкта.
Description
Dynamics of dissolved oxygen of a water object is studied by means of the mathematical model which takes into account the processes of water exchanging, organic substance transformation and eutrophication of water medium . As a result of imitation madelling the recommendations for water quality regulation of water object are submitted.
Keywords
математичне моделювання, водозбір, кисневий режим, евтрофікація
Citation
Лаврик Володимир Іванович. Математичне моделювання та оцінка впливу площі водозбору на кисневий режим водних екосистем в умовах їх евтрофікації / В. І. Лаврик, І. А. Скуратівська // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 54 : Біологія та екологія. - С. 46-50.