Структурні зміни макромолекул фотосинтетичних реакційних центрів RB Spharoides

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Комаревська, Таісія
Кшнякіна, Світлана
Заболотний, Михайло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі за допомогою методу голографічної інтерферометри з використанням фототермопластичних реєструючих середовищ досліджувалися плівки фотосинтетичних реакційних центрів (РЦ) RB Spharoides. Плівки були отримані шляхом природного сушіння водних розчинів РЦ при температурі 4 °С, їх товщина становила 0.3 0.5 мм. Встановлено, що при освітленні плівок РЦ відбувається зменшення контрасту інтерференційних смуг без зміни їх положення. Швидкість зменшення контрасту інтерференційних смуг збільшується зі збільшенням інтенсивності освітлення плівок. Зроблено припущення, що цей ефект може бути обумовлений утворенням у плівці кластерів, що мають розміри порядку довжини хвилі. Цей ефект може бути викликаний зміною взаємодії між білково-пігментними комплексами РЦ у результаті фотоіндукованих структурних перебудов у комплексі РЦ.
In this work the films ofphotosynthetic reaction centers Rb Sphaeroides drawn by the air-seasoning of the aqeuous solutions of RCs at 4 °C were studied using the method of holographic interferometry. The films were 0.3,0.5 mm thick. It has been established that during the RC films’ illumination the reduction of interference bands’ contrast occurs without their location change. The rate of contrast reduction becomes higher with the increase of the films’ illumination intensity. It has been supposed that this effect may be caused by the formation of clusters whose size is commensurable to the light’s wavelength. This effect may be due to the change in protein-pigment RC complexes’ interaction as a result of photoinduced structural rebuildings in the RC complex.
Description
Keywords
макромолекули фотосинтетичних реакційних центрів RB Spharoides, метод голографічних інтерферометрій, інтерферційні смуги
Citation
Комаревська Таісія Володимирівна. Структурні зміни макромолекул фотосинтетичних реакційних центрів RB Sphaeroides / Т. В. Комаревська, С. І. Кшнякіна, М. А. Заболотний // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 61 : Фізико-математичні науки. - С. 54-57.