061: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Some peculiarities of electronic excitation energy structure of the biologic polynucleotides and processes of triplet excitation trapping
  (2007) Yashchuk, V.; Kudrya, V.; Levchenko, S.; Yevtushenko, N.
  У даній статті розглянуто та проаналізовано деякі особливості перенесення енергії електронного збудження в ДНК та РНК. Дослідження спектрів поглинання та фосфоресценції ДНК та модельних сполук засвідчило, що саме АТ послідовності є основними пастками для триплетних збуджень в природні ДНК, а також саме вони визначають природу її фосфоресценції. Отримані дані підтверджують, що ієрархія електронних рівнів базових груп ДНК не лише не є випадковою, а й сприяє перенесенню енергії електронного збудження до фотостабільних центрів у ДНК, що в свою чергу забезпечує механізм самозахисту ДНК щодо згубної дії УФ випромінювання. Із спектрів поглинання та флюоресценції РНК і рибонуклеотидів визначено положення перших збуджених синглетних рівнів базових груп РНК (на перетині короткохвильового краю спектра флюоресценції та довгохвильового краю спектра поглинання). Положення перших збуджених триплетних рівнів було визначено використанням положення короткохвильового краю спектрів фосфоресценції. Показано, що основними пастками для триплетних збуджень в РНК є аденозинові групи та центри невідомої природи.
 • Item
  The non-regular 2-groups satisfying the condition: each cyclic subgroup is contained in the center or has a trivial intersection wiyh it
  (2007) Pylyavska, Olha; Shatohina, Ju.
  Y. Berkovich formulated the following problem: «Suppose that p-group (! satisfies the following condition: if C is a cyclic subgroup o f G then either ('< Z(G) or C n Z (C ) = {l}. Classify all such groups.» The authors have proved that each regular p-group satisfies this condition if and only if it is either abelian or a group o f exponent p. Here we regard the non-regular 2-groups. Some necessary conditions for non-abe/ian 2-group in which every cyclic subgroup is contained in the center or has a trivial intersection with it are pointed. The minima! example o f non-regular 2-group with 2 generators satisfying this condition is constructed.
 • Item
  Time analysis of the nuclear resonance scaterring of neutrons
  (2007) Prokopets, Hennadii
  Розсіяння резонансних нейтронів ядрами розглядається з точки зору еволюції у часі. Розраховано щільність імовірності часу затримки у даному процесі. З цією метою було розвинуто процедуру розрахунків, що враховує статистику резонансів і базується на експериментальних значеннях середніх міжрезонансних відстаней і середніх ширин резонансів. Як типовий приклад розглянуто випадок, коли мішенню є ядра ізотопу 58Ni. Для розсіяння назад було оцінено середні часові параметри проміжної ядерної системи. Дискутується вплив статистичних припущень на результат часових розрахунків. Показано, що ефект неповного врівноваження проміжної ядерної системи залежить від цих статистичних припущень.
 • Item
  До класифікації задач рішень
  (2007) Михалевич, Вадим
  To classify decision problems on the deterministic problems and problems with the uncertainty this paper provides a criterion of the uncertainty existence.
 • Item
  Математичне моделювання одновимірної задачі фільтраційної консолідації з урахуванням термоповзучості скелета ґрунту
  (2007) Лаврик, Володимир; Власюк, Анатолій.; Мартинюк, Петро.; Герасимчук, В’ячеслав.
  Побудовано математичну модель консолідації ґрунтів з урахуванням впливу теплопереносу та термоповзучості скелета грунту. Числовий разе’язок відповідної одновимірної крайової задачі знайдено методом скінченних різниць. Проведено ряд числових експериментів.