"Publicity" and "Confidentiality in Arbitral Judiciary: Approaches to Understanding and Application

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Yanovytska, Anna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The growing interest in alternative forms of dispute resolution has prompted attention to the peculiarities of the application of the principles of publicity and confidentiality in the arbitration. It is determined that the observance of the principle of publicity of the legal proceeding is the basis for ensuring justice. However, approaches to the application of this principle in arbitration differ both from the point of view of researchers and within the framework of legal regulation at the national and international levels. Some believe that the application of the principle of publicity will destroy the features of arbitration as such. However, the presented article demonstrates other approaches. The position was supported that the principle of confidentiality should be distinguished from the concepts of "privacy" or "closed trial". In this context, publicity is often compared to concepts such as "openness", "clarity" and "transparency" of the proceedings. Of concern is some regulatory restriction on the application of the principle of publicity, which affects the level of awareness of the activities of arbitration courts among the public and lawyers who intend to use alternative forms of dispute resolution. It is hoped that such further research will help solve similar problems.
Зростання зацікавленості до альтернативних форм вирішення спорів, спонукало звернути увагу на особливості застосування принципів публічності і конфіденційності при здійсненні третейського судочинства. Визначено, що дотримання принципу публічності судового розгляду є основою для забезпечення справедливості. Однак, підходи для застосування даного принципу у третейському судочинстві різняться як з позиції науковців, так і у межах правового регулювання на національному та міжнародному рівнях. Одні вважають, що застосування принципу публічності знищить особливості третейського судочинства як такого. Тим не менше, у представленій статті наведено й інші підходи. Підтримано позицію, що принцип конфіденційності слід відмежовувати від понять "приватність" чи "закритість судового розгляду". У наведеному контексті, публічність часто співставляється із такими поняттями як "відкритість", "гластість" і "транспарентність" судочинства. Викликає занепокоєння деяке нормативне обмеження застосування принципу публічності, що впливає на рівень обізнаності щодо діяльності третейських судів серед громадськості та юристів, які мають намір застосовувати альтернативні форми вирішення спорів. Висловлено сподівання, що подібні подальші дослідження сприятимуть вирішенню схожих проблем.
Description
Keywords
arbitration courts, international arbitration, principles of arbitration proceedings, confidentiality, publicity, transparency, article, третейські суди, міжнародний арбітраж, принципи третейського судочинства, конфіденційність, публічність, транспарентність, стаття
Citation
Yanovytska A. "Publicity" and "Confidentiality" in Arbitral Judiciary: Approaches to Understanding and Application / Anna Yanovytska // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. - 2021. - No. 7. - P. 95-108. - https://doi.org/10.18523/kmlpj249908.2021-7.95-108
Collections