Том 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 27
 • Item
  Передмова
  (2020) Глибовець, Микола
  Передмова до видання Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. Т. 3. (2020).
 • Item
  Машинне навчання та доповнена реальність на пристроях на базі iOS із фреймворком MLARKit
  (2020) Гороховський, Семен; Франків, Олександр
  Створено фреймворк MLARKit, що дає змогу легко користуватися складними для використання у мобільних пристроях алгоритмами машинного навчання та доповненої реальності, враховуючи їхні особливості. Фреймворк створено максимально гнучким, тож сторонні розробники зможуть максимально задовольнити свої потреби без самостійної реалізації.
 • Item
  Моделі узгодженості розподілених систем віртуальної реальності
  (2020) Дученчук, Володимир; Бублик, Володимир
  Ця робота фокусується на інтерактивних розподілених програмах із спільним віртуальним середовищем, що також відомі як розподілені системи віртуальної реальності. Такі системи ефективно використовують у застосунках для навчальних, імітаційних і розважальних цілей. Системи розподіленої віртуальної реальності характеризуються високим рівнем взаємодії між користувачами у режимі реального часу у спільному віртуальному середовищі. В статті розглянуто основні вимоги до таких систем, їхні функції та властивості. Автори аналізують наявні підходи до досягнення узгодженості в розподілених системах, а також пропонують власну модель узгодженості розподілених систем віртуальної реальності, що дає змогу досягти ефективного балансу між узгодженістю та швидкістю відтворення станів
 • Item
  Investigation of the Relationship Between Software Metrics Measurements and its Maintainability Degree
  (2020) Hlybovets, Andrii; Shapoval, Oleksandr
  The goal of this work is to practically apply methods of empirical engineering software, algorithms for data collection and data analysis. The results include software measurement, analysis and selection of direct and indirect metrics for research and identification of dependencies between direct and indirect metrics. Based on the received results, there were built dependencies between software metrics and software expertise properties were selected by individual variation. For measurement results analysis there were used primary statistical analysis, expert estimations, correlation and regression analysis. Expert estimation is the dominant strategy when estimating software development effort. Typically, effort estimates are over-optimistic and there is a strong over-confidence in their accuracy. Primary data analysis is the process of comprehending the data collected to answer research questions or to support or reject research hypotheses that the study was originally designed to evaluate. Correlation analysis gives possibility to make some conclusions about which metrics and expert estimations are much coupled, and which are not. Regression analysis involves both graphical construction and analytical research and gives an ability to make a conclusion about which metrics and expert estimations are the most coupled. Analyzing regression lines for metrics of normal and nonnormal distributions give an ability to identify pairs of ‘metric – expert estimation’. There have been calculated and measured metrics relations for defining relation of such quality attributes as Understandability and Functionality Completeness. Understandability expresses the clarity of the system design. If the system is well designed, new developers are able to understand easily the implementation details and quickly begin contributing to the project. Functionality Completeness refers to the absence of omission errors in the program and database. It is evaluated against a specification of software requirements that define the desired degree of generalization and abstraction. Relationship between metric and expertise includes building direct relationships between the metric and expertise, indirect metrics and expertise. Additionally, it has been determined whether they have common trends of the relationship between those direct metrics and expert estimates, indirect metrics and expert estimates. The practical results of this work can be applied for software measurements to analyze what changes in the code (affecting given metric) will cause increasing or decreasing of what quality attribute.
 • Item
  Окремі аспекти декларативності "мінус штрих-операції"
  (2020) Ющенко, Юрій
  У роботі розглянуто "мінус штрих-операцію", яку було введено як обернену до "штрих-операції" (1955 р.). Аналогом "штрих-операції" є розіменування вказівника (1964 р.). На прикладі продемонстровано, що для отримання адреси лінійного однозв’язного списку в Адресному програмуванні можна вказати порядковий номер цього вузла у списку. У цьому полягає перевага "штрих-операції" над розіменуванням вказівника. "Мінус штрих-операцію" в імперативних мовах програмування високого рівня не застосовують, оскільки за своєю сутністю вона належить до декларативної концепції програмування. У роботі досліджено динамічну (неявну) типізацію даних в Адресній мові програмування та наведено загальну класифікацію типів даних. У статті подано приклад представлення дерева в Адресній мові програмування шляхом указування "батьків" вершин дерева, без зазначення сукупності синів, як це потрібно робити в імперативних мовах програмування. В Адресному програмуванні сукупність адрес усіх синів можна отримати застосуванням до адреси вершини "мінус штрих-операції". Із цього та інших наведених прикладів випливає універсальна потужність "мінус штрих-операції" як інструменту декларативного програмування. Адресна мова програмування є багатоконцептуальною та поєднує у собі концепції імперативного та декларативного програмування. Основою декларативної концепції Адресного програмування (1955 р.) є "мінус штрих-операція".