122 Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: Комп'ютерні науки

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 28
 • Item
  Дослідження метрик якості на основі статичного аналізу коду
  (2021) Моренець, Ігор; Гороховський, Семен
  В цій роботі були дослідженні та описані деякі метрики програмних проектів що визначаються за допомогою статичного аналізу, їх методи реалізації, а також загальні підходи до визначення, імплементації та оцінювання таких метрик. Крім того, була описана система для статичного високорівневого, комплексного та водночас глибокого аналізу програмних проектів.
 • Item
  Методологію реалізації розподілених транзакцій у мікросервісній архітектурі
  (2021) Кладько, Ярослав; Глибовець, Андрій
  У рамках цієї дипломної роботи був проведений аналіз різних методів організації розподілених транзакцій у системах із мікросервісною архітектурою, розглянуті методи зберігання даних у реляційних та NoSQL базах даних для збереження історичності модифікації даних та роботи із окремими моделями для читання та запису, описані механізми семантичного блокування та підходи до моделювання оркестраційних об’єктів керування транзакцією. В результаті були запропоновані підходи та принципи до побудови архітектури.
 • Item
  Рекомендаційна система для побудови планіметричних малюнків
  (2021) Димченко, Олексій; Жежерун, Олександр
  Мета роботи полягає в аналізі існуючих рішень для побудови планіметричних малюнків, їх порівнянні та удосконаленні використання таких систем у навчальних цілях
 • Item
  Універсалізація модуля підключення (хабу) зовнішніх систем до месенджерів
  (2021) Базалицький, Віталій; Афонін, Андрій
  У магістерській роботі було розглянуто доцільність та можливість універсалізації модулю підключення зовнішніх систем до месенджерів, зокрема месенджером Telegram та WeChat. Було проаналізовано спільні інтеграційні можливості які надаються API Telegram та WeChat, та реалізовано універсальну систему для інтеграції зовнішніх систем з кількома месенджерами.
 • Item
  Архітектура питально-відповідальної системи з елементами самонавчання
  (2021) Андрощук, Максим; Глибовець, Андрій
  В рамках даної роботи проведено огляд питально-відповідальних систем та їх архітектур, розроблено архітектуру питально-відповідальної підсистеми з елементами самонавчання з використанням Telegram, як системи для питань і відповідей нейронних мереж та Google DialogFlow.