Кафедра економічної теорії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 590
 • Item
  Проблеми патентування винаходів, створених з використанням штучного інтелекту: доктрина і практика (Ч. 1)
  (2022) Андрощук, Геннадій
  У роботі досліджено динаміку розвитку світового ринку штучного інтелекту (ШІ), патентну активність у цій сфері, проблемні питання, що виникають у зв’язку з патентуванням винаходів, створених з використанням ШІ. Розглянуто аспекти формування доктрини і вироблення політики у сфері інтелектуальної власності (ІВ) та ШІ. Проаналізовано особливості експертизи патентоспроможності винаходів, створених з використанням ШІ у різних юрисдикціях (ЄПВ, Китай, США, Німеччина), зарубіжне законодавство, доктринальні позиції та судову практику з цієї проблеми. Як показує аналіз проекту "Штучний винахідник", заявки DABUS із зазначенням системи ШІ як винахідника, подані в 17 юрисдикціях, у більшості були відхилені на рівні відомств ІВ та за результатами оскаржень в судовому порядку. У цілому заявнику не вдалося переконати суди та відомства ІВ своєю аргументацією, попри відмінності національного законодавства та патентних систем. Розглянуто основні положення законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" щодо врегулювання відносин, які виникають щодо винаходів і корисних моделей, створених з використанням штучного інтелекту". Зроблено висновок, що закон "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» виключає комп’ютерні програми із патентованих об’єктів. Констатується їх меншість у загальній кількості поданих заявок і виданих патентів. За період 1980−2018 років було опубліковано лише 740 таких заявок (1,26 % загальної кількості). Правила складання, подання і розгляду заявки на винахід (корисну модель) в Україні є застарілими і не відображають аспектів ШІ. Лише комплексний підхід (зміни до законодавства й удосконалення експертизи) дасть можливість вирішити цю проблему.
 • Item
  Кодифікація права промислової власності Польщі: аналіз основних положень нового законопроекту
  (2022) Андрощук, Геннадій; Дорошенко, Олександр
  Досліджено стан і тенденції правового регулювання у сфері інтелектуальної власності (ІВ), форми систематизації законодавства. Виділено моделі правового регулювання, подано класифікацію об’єктів ІВ. На прикладі Польщі проаналізовано структуру та зміст основних положень проекту закону Право промислової власності. Запропоновано шляхи систематизації законодавства у сфері промислової власності в Україні. Найбільш ефективним способом вирішення проблеми кодифікації є розроблення та прийняття Кодексу промислової власності, який би об’єднав і консолідував основні норми стосовно правової охорони прав промислової власності.
 • Item
  Інвестиційний клімат в Україні: стан та перспективи поліпшення
  (2022) Руженський, Максим; Мельник, Олексій; Кульбачний, Сергій
  У статті розглянуто роль та складові інвестування, охарактеризовано особливості реальних та фінансових інвестицій, їх взаємозв’язок як матеріальної та фінансово-економічної основи соціально-економічного розвитку суспільства. Актуальність залучення інвестицій у вітчизняну економіку аргументується дефіцитом власних ресурсів необхідних для її структурної перебудови та витратами і втратами спричиненими російсько-українською війною. Встановлено, що незважаючи на вагоме зростання обсягу капітальних інвестицій у вітчизняну економіку їх динаміка погіршується внаслідок не тільки пандемії корона вірусу, а й дії інших чинників до яких належить сприятливий інвестиційний клімат. Визначено його сутнісно-змістовні характеристики як сукупність об’єктивних та суб’єктивних умов, які сприяють, або гальмують процес інвестування народного господарства(на макрорівні) та окремих підприємств, компаній, галузей на мікрорівні. Виявлено ті його компоненти, які гальмують процеси інвестування, що свідчить про недосконалість інвестиційного клімату в нашій країні. Проаналізовано інституційно-правові заходи, які здійснювалися та здійснюються державою для поліпшення інвестиційного клімату та представлено сукупність авторських пропозицій системного характеру, реалізація яких якісно поліпшить інвестиційний клімат в Україні.
 • Item
  Private label for innovation under the Covid-19 circumstances [electronic resource]
  (2022) Paliienko, Tetiana
  The issue of rapid development of the innovations market of goods and services under Covid-19 circumstances requires the creation of new types of individualization, which are an effective tool to enhance the company reputation, generate additional profits and help to attract buyers’ attention. The results showed that since the beginning of Covid the number of private labels has doubled including the innovation sector. This indicates that the development of innovation, commerce, and increased competition lead to new forms of individualization, which under Covid-19 improve the identification of manufacturers and help them to earn extra income in the process of commercialization of innovations.
 • Item
  Оцінка втрат України від воєнного вторгнення РФ: макроекономічний вимір
  (2022) Скрипниченко, Марія
  Наприкінці березня 2022 року фахівцями ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" було проведено оцінку потенційних втрат національної економіки України від воєнного вторгнення країни-агресора. Отримані результати не є остаточними, оскільки відображають ситуацію, що спостерігалася лише у перший місяць війни. Водночас вони є достатньо інформативними з точки зору представлення вже понесених країною втрат та відповідних викликів, які постають перед нею, – як у частині консолідації наявних ресурсів для захисту державного суверенітету, так і подальшого повоєнного відновлення вітчизняної економіки. Отримані у дослідженні результати було направлено до центральних органів державної влади. Для публікації в журналі частину інформації з міркувань безпеки вилучено.