10.01.01 - українська література

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  "Карпатський текст" у творчості Василя Герасим'юка: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
  (2018) Лаюк, Мирослав; Кісельова, Людмила
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2018. Дисертація присвячена комплексному дослідженню "карпатського тексту" у творчості Василя Герасим'юка, доведенню його цілісності, визначенню контекстів розуміння, зв'язків з культурною традицією та міри самобутності цієї поезії. Розкрито онтологічні, аксіологічні, телеологічні аспекти "карпатського тексту" Василя Герасим'юка, висвітлено його передісторію та етапи формування. Проаналізовано структуру, семантику та символіку цього тексту. Визначено особливості часопросторової організації, характер взаємодії образних структур, ритуально-міфологічні ознаки та інтертекстуальні реляції. Здійснено концептуальний аналіз поезії Герасим'юка в контексті дослідження семіосфери "карпатського тексту" автора.
 • Item
  "Карпатський текст" у творчості Василя Герасим'юка: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
  (2018) Лаюк, Мирослав; Кісельова, Людмила
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2018. Дисертація присвячена комплексному дослідженню "карпатського тексту" у творчості Василя Герасим'юка, доведенню його цілісності, визначенню контекстів розуміння, зв'язків з культурною традицією та міри самобутності цієї поезії. Розкрито онтологічні, аксіологічні, телеологічні аспекти "карпатського тексту" Василя Герасим'юка, висвітлено його передісторію та етапи формування. Проаналізовано структуру, семантику та символіку цього тексту. Визначено особливості часопросторової організації, характер взаємодії образних структур, ритуально-міфологічні ознаки та інтертекстуальні реляції. Здійснено концептуальний аналіз поезії Герасим'юка в контексті дослідження семіосфери "карпатського тексту" автора.
 • Item
  Моделі урбаністичного простору в сучасній українській прозі: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
  (2016) Грищенко, Олександр
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Національний університет "Києво- Могилянська академія", Київ, 2016. Дисертація присвячена дослідженню урбаністичного простору в сучасній українській прозі, інтерпретації проблем історичної пам’яті, впливу урбаністичної глобалізації на людину, провінційності як ідилії тощо. У трьох розділах дисертації розглянуто теоретико-методологічне зацікавлення міським простором, показано його тісний зв’язок із антропологією, історією, психологією, соціологією. Урбанізм сучасної прози є одною з її суттєвих характеристик. Міський простір інтерпретується як своєрідний резервуар культурної пам’яті. Архітектура прочитується як книга, записана в камені, як свідчення минулого. Споруди вписуються в певні локальні історії. З урбанізмом пов’язана модель спогаду, який треба відреставрувати, пізнати коди, підшукати ключі. Нагромаджувачами і носіями пам’яті представлено колекції, насамперед книгозбірні. Колекціонерство і колекція можуть по-різному позиціонуватися щодо приватного та публічного простору. Просторова організація урбаністичної прози утверджує й акцентує саме поняття відкритості, освоєння культури, важливості порозуміння з іншим, толерантності і поваги до різних традицій.
 • Item
  Моделі урбаністичного простору в сучасній українській прозі: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
  (2016) Грищенко, Олександр
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Національний університет "Києво- Могилянська академія", Київ, 2016. Дисертація присвячена дослідженню урбаністичного простору в сучасній українській прозі, інтерпретації проблем історичної пам’яті, впливу урбаністичної глобалізації на людину, провінційності як ідилії тощо. У трьох розділах дисертації розглянуто теоретико-методологічне зацікавлення міським простором, показано його тісний зв’язок із антропологією, історією, психологією, соціологією. Урбанізм сучасної прози є одною з її суттєвих характеристик. Міський простір інтерпретується як своєрідний резервуар культурної пам’яті. Архітектура прочитується як книга, записана в камені, як свідчення минулого. Споруди вписуються в певні локальні історії. З урбанізмом пов’язана модель спогаду, який треба відреставрувати, пізнати коди, підшукати ключі. Нагромаджувачами і носіями пам’яті представлено колекції, насамперед книгозбірні. Колекціонерство і колекція можуть по-різному позиціонуватися щодо приватного та публічного простору. Просторова організація урбаністичної прози утверджує й акцентує саме поняття відкритості, освоєння культури, важливості порозуміння з іншим, толерантності і поваги до різних традицій.
 • Item
  Еволюція творчості Бориса Тенети: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
  (2016) Стороженко, Ліна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київ, 2016. Дисертація є першим в українському літературознавстві комплексним дослідженням літературного доробку Бориса Тенети як цілісної художньої системи. У роботі відтворено віхи життя та творчу біографію письменника; досліджено джерела та шляхи формування його світогляду. З’ясовано значення літературної організації "Ланка"–МАРС у становленні українського письменства періоду «розстріляного відродження» та її вплив на творчість Бориса Тенети. Досліджено критичну рецепцію творчого доробку літератора у різний час (1920-і–1930-і рр.; 1950-і–2010-і рр.). Окреслено періоди творчості письменника (1924–1927 рр.; 1928–1935 рр.). Виявлено особливості художньої еволюції поезії митця; простежено рух домінантних мотивів та образів у ліриці Тенети-поета. Визначено форми жанрово-стильових модифікацій прози письменника та з’ясовано основні закономірності її художньої еволюції (від модерністської новели, через випробування соцреалізмом, до історичного роману). Осмислено своєрідність світоглядно-естетичних новаторських пошуків письменника; проаналізовано індивідуальний стиль автора у контексті розвитку української літератури 1920-х–1930-х рр.