011: Соціологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Концепція та практика державних інформаційно-консультативних центрів з питань соціального захисту населення
  (1999) Семигіна, Тетяна
  В Україні розпочалося створення експериментальних інформаційно-консультативних центрів (далі - ІКЦ) при обласних управліннях соціального захисту населення. Їхньою метою є вироблення нових підходів до створення національної концепції інформаційно-консультативної роботи з населенням із соціальних питань, яка і подосі перебуває в зародковому стані. Вивченню досвіду створення та перших кроків діяльності ІКЦ в Житомирі й Дніпропетровську присвячено подану нижче статтю.
 • Item
  Погляд потенційних прийомних батьків на умови тимчасової прийомної опіки
  (1999) Яскал, Любов
  У статті розглядаються результати дослідоісення проблеми матеріальної та нематеріальної підтримки державою потенційних прийомних батьків, які включаються в систему тимчасової прийомної опіки, їх потреби в інформації про концепцію та умови здійснення прийомної опіки. Окреслюється ситуація у сфері опіки над дітьми-сиротами в Україні та визначається мооїсливий шлях вирішення проблем, які назріли в роботі інтернат них закладів, - впровадження тимчасової прийомної опіки. Запропоноване дослідження визначає умови реалізації даного виду опіки над дітьми-сиротами та дітьми, які позбавлені батьківської опіки.
 • Item
  Результати соціологічних опитувань киян на тему "питна вода у нашому місті"
  (1999) Підліснюк, Валентина; Потабенко, Марія
  У статті аналізуються результати групових соціологічних опитувань із вивчення проблеми питної води у місті Києві. Досліджуються ставлення киян до різних способів уживання води та причини використання певних методів очистки питної води. Також досліджуються відмінності у способах уживання та очищення води за показниками приналежності до різних соціальних прошарків.
 • Item
  Соціологія громадянського суспільства: постструктуралістична парадигма М. Фуко
  (1999) Вергун, Ольга
  Стаття присвячена аналізу постструктуралістичної концепції громадянського суспільства. Розглядається проблема громадянського суспільства у працях відомого французького дослідника М. Фуко.
 • Item
  Voting behavior in Ukraine, a gender perspective
  (1999) Lyzogub, Iryna; Oksamytna, Svitlana
  This article examines differences in voter turnout and voting preferences between men and women in Ukraine. Using the United States Information Agency (USIA) data set we argue that the opportunity to influence government by voting (external political efficacy) and interest in political affairs have a direct influence on voting behavior. Education, evaluation of the current economic situation in Ukraine (economic performance), and the population's perception of government effectiveness influence voting behavior indirectly through afore-mentioned constructs. We find that there are no substantial differences between men and women in both voting behavior and the influences of political attitudes on it. In our model we focus on one dimension of voting behavior - voting and participation in the electoral campaign. On the other hand, we find slight differences between the genders in their preferences for political forces and in interest in political affairs.
 • Item
  Соціальна оцінка - метод соціологічного дослідження
  (1999) Патракова, Анжела
  У статті зроблена спроба розглянути історію появи й особливості методу соціальної оцінки як засобу врахування людського чинника при реалізації великомасштабних проектів. Основна ідея полягає в тому, щоб показати можливості двох наук - соціальної антропології і соціології - в оцінці соціальних наслідків великомасштабних проектів. Якщо від соціальної антропології взяти предметну сферу її вивчення - людину, а від соціології'— її інструментарій, то можемо дійти нового бачення і розуміння соціальних процесів трансформації, що сильно впливають на життєдіяльність людей, а головне, можемо пом'якшити наслідки цих глобальних перетворень за допомогою методу соціальної оцінки.
 • Item
  Discontent in Ukraine
  (1999) Lyzogub, Iryna
  This article examines the sources of rapid decline of trust in major political institutions in Ukraine in 1996-1997. Using the United States Information Agency (USIA) data sets of 1996 and 1997 I argue that the population's perception of government effectiveness (government perceived performance), market orientations, and the possibility to influence government (externalpolitical efficacy) are the key causes of trust in Ukraine. I analyze both time series evolution of trust and it's sources as well as evolution of relationships between these dimensions. I find that government perceived performance as well as trust are rapidly declining. I stress, on the one hand, the increasing of the influence of the government perceived performance and the political efficacy on political trust. On the other hand, I found in my study that the influence of market orientations on political trust is declining.
 • Item
  Democracy, state and development: the case of the post-leninist Ukraine
  (1999) Kutuev, Pavlo
  The paper analyzes the interplay of political regime and state in post-Leninist Ukraine and elucidates the factors that have brought the country's development/modernization aspirations to standstill. The article makes vast use of Weber's concepts of political sociology with a special emphasis on the notion of patrimonial state and its consequences for the societal development.