Том 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Передмова
  (2021) Джулай, Юрій; Король, Денис
  Передмова до видання "Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури" 2021 року.
 • Item
  Трансгуманістичні аспекти міфологеми штучного життя в казковому фольклорі премодерну
  (2021) Гоц, Людмила
  Статтю присвячено дослідженню трансгуманістичної міфологеми в казковому фольклорі премодерну. Критерієм відбору сюжетів для аналізу стала категорія штучного життя, створеного за допомогою технологій, на противагу народженню чи оживленню істоти виключно наказом деміурга. Дослідження показало значну поширеність мотиву створення штучного життя людиною в традиційному казковому фольклорі. Отже, можна зробити припущення, що трансгуманістичні інтенції є культурною універсалією. Виявлено особливості репрезентації проблематики штучного життя, розкрито міфологічні й архетипові патерни уявлень про сутність людини – Творця та межі людських повноважень у казковому фольклорі. Експліковано уявлення про онтологічний статус штучних створінь та неоднозначні давні культурні меседжі, що перетворює їх на доступні для раціонального аналізу й залучає в поле актуалізованої культурної пам’яті.
 • Item
  Меморизація Леніна як ієротопічний проєкт
  (2021) Демчук, Руслана
  У статті простежено реалізацію поняття "храмова свідомість" в ієротопічних процесах, зокрема у спорудженні пам’ятників та організації меморіальних місць. Меморіали мали стояти вічним нагадуванням про подію, що переживалася як спільна героїчна історія в її символічній репрезентації. У процесі дослідження показано транзит і трансформацію меморіального дискурсу в радянському та пострадянському символічному просторах, що проявилося в переозначенні мнемотопів у модусі або актуалізації, або нівеляції культурно-історичної пам’яті з огляду на домінантну ідеологічну парадигму. До джерел дослідження, окрім архітектурно-мистецьких пам’яток, залучено міфопоетику масової культури, яка також постає проєкцією ідеології та містить у собі архетипові патерни колективного несвідомого. Для апробації ієротопії політичного стала в пригоді меморизація В. Леніна як "вождя світового пролетаріату".
 • Item
  Екзистенціал смерті й безсмертя особистості у філософських романах Олдоса Гакслі: культурологічний аспект
  (2021) Караєва, Ірина
  З позиції культурології розглянуто проблему смерті й безсмертя особистості у філософських романах О. Гакслі різних періодів творчості. За допомогою метаантропологічного підходу смерть і безсмертя потрактовано як екзистенціал метаграничного буття людини. З’ясовано, як разом з еволюцією світогляду автора змінювалося й було відображено в його філософських романах ставлення до проблем сенсу життя, смерті й безсмертя. До аналізу залучено ранню романну прозу О. Гакслі 1920–1930-х рр., філософські романи, у яких пропонуються антиутопічні моделі культури, та останній філософський роман "Острів".
 • Item
  Сучасні практики обміну культурними ресурсами: досвід міжнародних мережевих структур
  (2021) Панченко, Валентина; Живоглядова, Дарина
  Статтю присвячено дослідженню специфіки мережевої співпраці у сфері культури на прикладі діяльності ENCATC як міжнародної практики організації обміну культурними ресурсами. Проаналізовано шляхи і механізми оптимізації розвитку і реалізації нових ключових компетенцій у галузі культурної політики, культурних і творчих індустрій. Особливу увагу приділено мережі ENCATC, розширенню ресурсів культурного менеджменту завдяки знаходженню нових сучасних форм і механізмів синхронізації знань і дій, синергії локальних досвідів проєктної та інших форм діяльності не тільки у сфері культури, а й суспільно-політичному, економічному просторах співробітництва.