019: Хімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Квантово-хімічне дослідження утворення іонних структур у молекулярних асоціатах пентахлориду фосфору
  (2001) Гребенюк, А. Г.
  Методом СУП MO ЛKAO у напівемпіричному наближенні PM3 розраховано рівноважну геометрію й ентальпію утворення молекулярних та іонізованих асоціатів пентахлориду фосфору. Виявлено, що мінімальний зародок кристалічної фази складається принаймні з восьми формульних одиниць.
 • Item
  The mechanism of dehydration of 4-hydroxymethyl-12-hydroxytetracyclo[7.3.12 , 7.06 , 1 1]tridecane
  (2001) Ісаєв, Сергій; Янку, Йозеф
  Using the semiempirical program PM3 revision of the before proposed scheme of the convertions 4-hydroxymethyl-12-hydroxytetracyclo[7.3.12,7.06,11]tridecane in a hot phosphoric acid was realized. According to new proposed scheme, where disadvantageous stages of Wagner-Meerrwein rearrangements are absent, a final product should be 4-methyl-5-oxotetracyclo [7.3.12,7.06,11]tridecane. We suggested explanation of absence of methyloxadiamantane in reaction products.
 • Item
  Відновна сорбція міді на синтетичному активному вугіллі
  (2001) Тарасенко, Ю.; Зарубицька, Л.; Копил, С.
  Study of sorption and electrochemical discharge of copper ions on synthetic carbonic sorbents. It is established that reductive sorption of copper on active carbons takes place in the absence of oxygen. The discharge of copper ions on carbon electrodes includes of adsorption and discharge stages.
 • Item
  Сорбція іонів важких металів пектинами та пектиновмісним композиційним препаратом "Пектопал"
  (2001) Картель, Микола; Купчик, Л.; Марданенко, В.; Стрелко, В.
  Устатті наводиться кількісна характеристика комплексоутворювальної здатності різних за походженням пектинів та пектиновмісного препарату "Пектопал" щодо іонів важких металів. Показано, що здатність пектинів зв'язувати іони важких металів може бути підсилена домішками глинистого матеріалу — палігорскіту.
 • Item
  Модифікування целюлозовмісної сировини — шлях для створення нових ентеросорбентів та харчових домішок
  (2001) Картель, Микола; Коростятинець, В.; Купчик, Л.; Стрелко, В.
  Досліджено особливості сорбції іонів важких металів деякими природними сорбентами поліцукридного типу: пектинами, альгінатами та модифікованими целюлозовмісними матеріалами. Показана доцільність використання різних методів модифікування рослинних сорбентів.
 • Item
  Вилучення йонів важких металів із водних розчинів
  (2001) Вербич, Світлана; Брик, Михайло
  Досліджено вплив йонообмінних смол різного походження на ефективність вилучення йонів нікелю та міді з водних розчинів. Показана доцільність використання сильнокислотного катіоніту КУ-2-8 у порівнянні з універсальними йонообмінниками та хелато-утворювальним поліамфотерним сорбентом для екстракції важких металів із води.
 • Item
  Вплив імпульсного режиму на процес електродіалізу
  (2001) Міщук, H.; Вербич, Світлана; Брик, Михайло
  Проведено теоретичний аналіз нестаціонарної концентраційної поляризації мембран. Досліджено знесолення і транспорт крізь катіонообмінну мембрану МК-40 одно- та двозарядних йонів у стаціонарному та імпульсному режимах з фіксованою напругою. Встановлено основні закономірності зміни pH й електропровідності знесоленого розчину, а також концентрацій одно- та двозарядних йонів залежно від швидкості потоку розчину, напруги, частоти і шпаруватості імпульсів.
 • Item
  Регенерація мембран після ультрафільтрації яблучного соку
  (2001) Гунько, С.; Брик, Михайло; Луканін, О.; Нігматуллін, P.
  Досліджено вплив хімічних методів очистки на регенерацію ультрафільтраційних мембран типу УПМ-П. Підібрано найбільш ефективний хімічний реагент та умови регенерації (час обробки, температура, концентрація реагенту), які сприяють швидкій та якісній очистці мембран після ультрафільтрації яблучного соку. Визначено термін служби мембран при такому способі регенерації.
 • Item
  Membrane-based processes of chiral separation
  (2001) Нігматуллін, P.
  The state of the art in membrane-based separation ofoptical isomers has been reviewed.A molecular recognition in such processes is provided by chiral environment in a membrane phase or by soluble chiral selector (CS) preferentially binding one of isomers. The principles and potentialities of chiral separations based on CS rejection by membrane (complexation/ultrafiltration), CS transportation through the membrane (membrane extraction), and CS inclusion into the membrane phase (liquid membrane) have been discussed. Data on development of membranes for the molecular recognition of optical isomers and membrane mass-transfer during enantiomer separation have been analysed. The chiral separation in membrane reactors with CS as a catalyst of enantiomer transformation has been discussed.