106: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Підходи до оцінки ризиків зникнення раритетних видів рослин
  (2010) Бурлака, М.
  Запропоновано короткий огляд прямих та непрямих підходів до оцінки ризиків зникнення видів, розкрито їх особливості, переваги та недоліки. Вказано пріоритети у використанні різних методів для різноманітних цілей, зокрема для управлінських рішень, виявлення загроз популяціям видів тощо.
 • Item
  Порівняльний аналіз структурно-функціональних показників екосистем м. Києва
  (2010) Альошкіна, Уляна
  Проаналізовано основні типи екосистем м. Києва: лісові (листяні, хвойні), лучні, водні та урбоекосистеми за структурно-функціональними показниками накопичення біомаси (B), продукції (NP) та деструкції або «дихання» (R). В цілому, найбільші значення NP/B, R/B мають водні та лучні екосистеми як найбільш продукційно динамічні. У лісових екосистемах переважає накопичення біомаси. Штучні урбоекосистеми здатні підтримувати свою структуру тільки за рахунок значної дотації енергетичних.
 • Item
  Фітоіндикаційна та синтаксономічна оцінки угруповань з участю Daphne Cheorum L.
  (2010) Расевич, Василь
  Висвітлено синтаксономічну та екологічну специфіки угруповань за участі D. cneorum L. Встановлено, що цей раритетний, занесений до Червоної книги України (2009) вид, на території України трапляється в межах невеликої кількості угруповань, які належать до трьох класів рослинності, та має вузьку екологічну амплітуду зі значною фрагментацією його оселищ. З’ясовано, що степові та лісові оселища виду не перекриваються за показниками більшості провідних екологічних факторів.
 • Item
  Популяції Leucoum Vernum L. (Amaryllidaceae) на східній межі ареалу
  (2010) Мельник, В. І.; Батонченко, В.; Діденко, С.
  Наведено результати вивчення географічного поширення, умов місцезростань та сучасного стану популяцій рідкісного, внесеного до Червоної книги України (2009) виду Leucojum vernum (Amaryllidaceae) на східній межі ареалу.
 • Item
  Методичні аспекти визначення енергетичного запасу лісової підстилки
  (2010) Вишенська, Ірина; Жовтенко, А.; Дідух, Яків
  Проведено аналіз різних методик відбору зразків лісової підстилки для визначення її запасів у лісах різного типу. Порівняльне дослідження із визначення запасу органічної речовини у підстилці соснового та дубового лісів методом відбору за допомогою шаблону 50х50 см та циліндром діаметром 15 см показало,що метод відбору за допомогою циліндра зручніший та надійніший.