018: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Психолого-педагогічні проблеми політичної освіти молоді
  (2000) Жадан І.
  У статті представлено результати досліджень лабораторії психології політичної освіти Інституту соціальної та політичної психології АПН України, на основі яких можна скласти певне уявлення про актуальний стан громадянської свідомості молоді. Акцентуючи увагу на деяких суто психологічних проблемах становлення політичної освіти в Україні, автор пропонує власне бачення концептуальних підходів до її формування.
 • Item
  Як розбудовувати громадянську освіту в Україні?
  (2000) Тягло, О.
  У статті доводиться, що систематична громадянська освіта стає нині необхідною умовою для успішного переходу до демократії. Розглядається підґрунтя та сучасні умови розвитку системи демократично спрямованої громадянської освіти в Україні. Акцентовано на тому, що громадянська освіта є в основному справою громадянського суспільства за підтримки уряду. З'ясовано кілька базових принципів громадянської освіти порівняно з минулим комуністичним "політичним просвітництвом ". Наголошується на тому, що розвиток критичного мислення необхідний для сучасної громадянської освіти. Описано та розроблено різні спроби введення критичного мислення в українські освітні заклади.
 • Item
  Синергетика про військову політику сучасної держави
  (2000) Смолянюк, В.
  he article analyzes military policy of modern state as complex combination of organized and self-organized processes. The author employs synergetics as basis for deep analysis of military policy.
 • Item
  Нелегальна міграція і транспортування мігрантів через територію України
  (2000) Клинченко, Т.
  This article is a detailed abstract of the scholar report about the international research implemented by the team of Ukrainian scholars in cooperation with Polish and Hungarian colleagues initiated by the International Organization for Migrations in 1998. The special attention was devoted to the character, scale of such a kind of international illegal busyness as illegal migration and transportation of migrants, to legal aspects of the counteraction to illegal migration and transportation of people through the territory of Ukraine. According to international experience the complex of recommendations was formulated about the actions on a matter of prevention of illegal migration and transportation of migrants, as well of their adaptation in Ukraine.
 • Item
  Ethnic Conflicts: Typology, Causes and Forms of Manifestation
  (2000) Matsievsky, Yurii
  У статті проаналізовано мало вивчені питання, що існують у галузі етнічного конфлікту. Передусім, це стосується типології, динаміки та форм маніфестації конфлікту. Для типології етнічних конфліктів запропоновано системний підхід, де за критерій взято характер відносин поміж етнічними групами у політичній системі. Теоретичні положення підкріплюються прикладами українсько-польського конфлікту в роки Другої світової війни.