038: Юридичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Уніфікація цивільного процесуального права в Європейському Союзі.
  (2005) Ханик-Посполітак, Роксолана
  Статтю присвячено короткому аналізу процесу уніфікації норм цивільного процесуального права в Європейському Союзі. У статті розглянуто історію цього процесу та основні питання, які виника­ли при цьому.
 • Item
  Гносеологічне значення поняття соціальної ситуації для порівняльного правознавства.
  (2005) Тихомиров, Олександр
  Активізація порівняльних досліджень у правознавстві потребує подальшої розробки їх методо­логічних засад. Однією з проблем є пошук предмета порівняння. Для функціонального порівняння таким предметом є соціальна ситуація.
 • Item
  Поняття пенсії у праві соціального забезпечення.
  (2005) Перехрест, Руслан
  У статті розкрито поняття пенсії у праві соціального забезпечення. Зокрема, вказано на особ­ливості історико-правового розвитку цього поняття у науці права соціального забезпечення та ви­значено його характерні риси.
 • Item
  Ювенальна юстиція: правовий захист дітей
  (2005) Мокрицька, Ірина
  Статтю присвячено розглядові проблеми створення ювенальної юстиції в Україні: системи ме­ханізмів захисту прав та законних інтересів дітей під час кримінального судочинства та механізмів боротьби зі злочинністю неповнолітніх.
 • Item
  Деякі питання методики оцінки ефективності законодавства
  (2005) Матвєєва, Юлія
  У статті поставлено важливу проблему необхідності оцінки ефективності закону ще до його прийняття на стадії розробки проекту. Особливу увагу приділено питанню з'ясування критеріїв для оцінки ефективності нормативного акта, які можуть бути різними в кожному випадку при дослі­дженні дії конкретного закону. Подано певні загальні рекомендації для оцінки дії того чи іншого законодавчого акта.