021: Філологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Wordsworth's "The Solitary Reaper": gendered space and the ideological structure of the romantic lyric
  (2003) Fleming, R.
  In the article object of analysis is the literary work of the nineteenth century poet William Wordsworth «The Solitary Reaper», which is an example of romanticism literature. Researcher defines features of the way narator, or romantic lyric hero, comprehend surroundings, illustrated in the figurative picture of the poem, and his own place in it. Special attention is concentrated on the image of nature and lyric heroine, from the description of which by lyric hero author forms characteristics of the last one.
 • Item
  Український міф в американському мультикультурному просторі
  (2003) Денисова, Тамара
  У статті розкриваються історичні, соціально-психологічні, художньо-естетичні чинники розвитку американського мультикультуралізму. Аналізується творчість сучасного американського письменника українського походження Аскольда Мельничука, для прози якого характерне осмислення історії та долі українського народу. Стверджується оригінальність і новаторство письменника.
 • Item
  Under Western Eyes: images of Ukraine in contemporary american fiction
  (2003) Melnyczuk, A.
  У статті автор спершу окреслює стереотип України у свідомості представників західної, зокрема американської, сучасної культури і зосереджується на тому, як її образ уособлюється у деяких творах американської літератури. У цьому ключі він розглядає оповідання О. Ґодіна «Мій мертвий брат приїздить до Америки» («My Dead Brother Comes to America»), 1934 p., ma Б. Росенблатта «Зеліґ» («Zelig»), 1915 p., а також аналізує три найсучасніші романи «Корекції» («The Corrections») Дж. Франзена, «Мисливці» («The Hunters») К. Мессюд та «Все висвітлено» («Everything is Illuminated») Дж. С. Фоєра, які було опубліковано протягом останніх двох років. Автор зазначає, що через недостатню ознайомленість із творами сучасної української літератури він не має можливості порівнювати втілення образу України в ній та у світовому письменстві.
 • Item
  Український постмодерністський роман: реалії та критика (на прикладі роману Ю. Андруховича "Переверзія")
  (2003) Сокол, Л.
  У статті розглядаються особливості поетики такого нового для української літератури жанрового утворення, як постмодерністський нелінійний роман. Робиться висновок, що роман Ю. Андруховича «Перверзія» не може бути названий постмодерністським нелінійним текстом через те, що він ще не переорієнтований з ідеї «твору» на ідею «тексту», який можна продукувати.
 • Item
  До питання теоретичного осмислення концепції читача у соцреалізмі
  (2003) Соловій, Г.
  The author in her article "On the issue of theoretical comprehension of reader conception in socialist realism" analyses a series of Marxist concepts, such as "proletariat dictatorship", "class nature", "Party spirit", reveals their vulgarization in socialist realism literature, and also displays the formation of conception of an ideologized mass proletarian reader.
 • Item
  Самоідентифікація і компаративістика: (до художньо-естетичних поглядів Лесі Українки)
  (2003) Харада, Йосінарі
  У статті розглядаються перспективи неоромантизму Лесі Українки як синтезу попередніх художньо-естетичних течій, що дозволив no-новому осмислити взаємини між людиною та суспільством і запропонувати нові ціннісні орієнтири для самоідентифікації особистості. Проблема самоідентифікації, в свою чергу, екстраполюється на сферу компаративістики у вигляді дуже важливих методологічних принципів, які Леся Українка впроваджує на зламі попередніх століть.
 • Item
  Теоретичний дискурс літературного класицизму в Україні та західноєвропейська естетична традиція: (перша половина XIX ст.)
  (2003) Лімборський, І.
  У статті розглядаються основні теоретичні регістри класицистичного дискурсу в Україні першої половини XIX cm. Автор доходить висновку, що погляди тогочасних українських критиків виявляли типологічну близькість до європейської естетико-літер амурної думки і сформували два концептуальних напрями класицистичної теорії - «риторичний» та «естетичний».
 • Item
  Український літературний канон: міфи та реальність
  (2003) Моренець, Володимир
  The article focuses on issues of the contemporary Ukrainian literary canon in its historical continuum from ancient times until now; methodological principles of the definition of a contemporary literary canon and its dynamic nature are described; attention is focused on acute polemical aspects of the subject; cultural, aesthetic, social-historical and other reasons of its specific contemporary «openness» are determined.
 • Item
  Мемуари Ю. Шевельова (Юрія Шереха): bildungs roman в автобіографічній іпостасі
  (2003) Фізер, І.
  In this article an attempt of literary comprehension of Yu.V. Sheveliov's (Shereh' s) book «I - me - me (and around). Recollection» («Ya - mené - meni (i dovkrugy). Spomyny») is made. One of the possible methods (Bildungs Roman) to interpret the memories of the famous contemporary philologist is offered. The literary and linguistic components of scientific biography are analysed.