Самоідентифікація і компаративістика: (до художньо-естетичних поглядів Лесі Українки)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Харада, Йосінарі
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглядаються перспективи неоромантизму Лесі Українки як синтезу попередніх художньо-естетичних течій, що дозволив no-новому осмислити взаємини між людиною та суспільством і запропонувати нові ціннісні орієнтири для самоідентифікації особистості. Проблема самоідентифікації, в свою чергу, екстраполюється на сферу компаративістики у вигляді дуже важливих методологічних принципів, які Леся Українка впроваджує на зламі попередніх століть.
The article considers perspectives of Lesya Ukrainka's New-Romanticism as a synthesis of previous artistic-aesthetic currents that permitted to reinterpret the relation between a person and society and to provide new value orientations for self-identification with respect to personality. The problem of self - identification is extrapolated in its turn into the sphere of comparative study in the form of very important methodological principles that Lesya Ukrainka introduces at the turning point of the previous centuries.
Description
Keywords
самоідентифікація, компаративістика, художньо-естетичний погляд, Л.Українка
Citation
Харада Й. Самоідентифікація і компаративістика: (до художньо-естетичних поглядів Лесі Українки) / Й. Харада // Наукові записки НаУКМА. - 2003. - Т. 21 : Філологічні науки. - С. 25-30.