018: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Ситуація з дотриманням прав пацієнта у наркологічних стаціонарах (на прикладі Київської міської наркологічної лікарні "Соціотерапія")
  (2000) Шарко, В.
  Права людини у перехідний період — за останні роки ця тема неодноразово порушувалася у ЗМІ та обговорювалась на різних рівнях. Численні випадки порушень прав та свобод людини і громадянина в Україні вказую ть на те, що у ча си становлення громадянського суспільства держава не завжди зда тна гаранту в а ти пересічному громадянинові захист відрізного роду посягань і дуже часто останній має покладатися виключно на себе. Тож наскільки складніша ситуація у тих, хто за певних життєвих обставин не в змозі самостійно відстоювати свої права. Результатам дослідження правового забезпечення нарко- та алкоголезалежних осіб під час лікування їх у вітчизняних стаціонарних установах присвячена ця стаття.
 • Item
  Діяльність Клубного дому м. Києва як форми громадської психіатрії
  (2000) Бондаренко, Н.
  The article summarizes research that was aimed at the investigation of the development stages of the Clubhouse model and its meaning for the social functioning of people with mental health problems. The research took place in October 1999 — April 2000. Investigation gave a chance to study and describe the peculiarities of the development process for the first time as well as analyze the dynamics of its changes as a result of the intervention. Also the researcher proposed methods for the dissemination of the system of Clubhouses in Ukraine.
 • Item
  Розвиток в Україні системи опіки дітьми з особливими потребами
  (2000) Яскал, Л
  The article covers historical background of the development of institutional care of children with special needs and orphans in Ukraine. It analyses modern situation in this sphere on the base of statistical data and studies implemented by specialists in social work, psychology, sociology, pedagogic and medicine.
 • Item
  Фізичне насильство щодо жінок у сім'ї
  (2000) Захожа, Вікторія
  The article is devoted to the analysis of a situation with violence, which is faced by women in their families (by partners we consider the men, with which women are in the registered or not registered marriage). The history of occurrence of sociological researches of family violence is examined, and the situation in modern Ukraine is analyzed on the basis of national empirical research
 • Item
  Професійна ідентичність у соціальній роботі
  (2000) Грига, Ірена
  Розглянуто поняття "професійна ідентичність" в контексті соціальної роботи різних країн. Проаналізовано походження проблем професійної ідентичності в Україні. Показані особливості зміни професійної ідентичності викладачів та студентів магістеріуму, слабкі та сильні моменти професійного дрейфу.