019: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  Вплив комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну на перебіг гемолітичної анемії
  (2001) Запорожець, Т.
  Стаття присвячена вивченню впливу комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну на перебіг гемолітичної анемії, викликаної сірчанокислим фенілгідразином. Дія хімічного гемолітика фенілгідразину сприяла розвиткові анемії. Гемоліз еритроцитів проходив з участю активних форм кисню при підвищенні кисеньактивуючої дії нейтрофілів та підвищенні у крові концентрації білірубіну. Введення комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну посилювало дозрівання клітин еритроїдного ряду за рахунок гіперплазії та можливо мітозу пронормобластів і базофільних нормобластів. У периферичній крові підвищився вміст гемоглобіну, нормалізувались процеси фагоцитозу та дихального вибуху нейтрофілів. Prospects of Development Pollutant Release and Transfer Registers (PRTR) in Ukraine.
 • Item
  Сучасний стан і перспективи використання ГІС-технологій в агросфері й агроекологічній освіті
  (2001) Шевченко, Я.; Білявський, С.
  Наведена інформація про особливості вдосконалення і перспективи використання в агросфері сучасних геоінформаційних систем (ГІС): при веденні державного земельного кадастру, формуванні агроекологічних банків даних, організації ефективного управління виробництвом, складанні різних агроекологічних карт та організації агроекологічної освіти.
 • Item
  Інформаційне забезпечення екологічного управління
  (2001) Картавцев, О.
  Стаття присвячена аналізові інформаційних систем підтримки прийняття рішень у галузі екологічного управління.
 • Item
  Перспективи впровадження в Україні Реєстру надходження та поширення забруднювачів
  (2001) Боголюбов, Володимир; Картавцев, О.
  Розглянуто особливості впровадження Реєстру надходження та поширення забруднювачів (РНПЗ), а також подано основні положення концепції проекту РНПЗ в Україні.
 • Item
  Вміст важких металів на моніторингових ділянках біосферного заповідника "Асканія-Нова"
  (2001) Цвей, Я.; Широконос, А.; Феденко П., П.; Звягінцев, С.
  Examination of heavy metal content was carried out on control plots in biosphere sanctuary "Askania-Nova" in soil depth 0—10 sm, and 90—100 sm that had nearer contact with parent rock. Results of investigation represent that plant cover haven't significantly affected on total heavy metal content. There wasn't deference between various plots of virgin land of Velikiy Chapelskiy Slid. Examination of total heavy metal content is the main part of environment monitoring.