Оцінка ймовірності коінфікування вірусами Рослин

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Дем'яненко, Ф.
Будзанівська, І.
Поліщук, В. П.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті наведено відомості про розповсюдженість 15 найшкідливіших вірусів на території України, які збирали протягом чотирьох років. Спираючись на дані жатста- тистики, проаналізовано деякі залежності між складовими ценозів. Показано підходи до обрахунку ймовірності сумісного інфікування рослин вірусами штрихуватої мозаїки ячменю (ВІПМЯ), вірусу жовтої карликовості ячменю (ВЖКЯ) та вірусу смугастої мозаїки пшениці (ВСМП). Зроблено висновки щодо особливостей циркуляції вірусів та її корреляцй з характеристиками середовища. Показано можливі шляхи прогнозування та попередження епіфітотій.
Data on 16 most harmful viruses spreading on Ukraine territory have been collected during fore years. Lying on statistical analyzes results certain relations between cenosis components have been revealed. It was shown new approaches for co-infection probability estimation for barley stripe mosaic hordeivirus (BSMV), barley yellow dwarf luteovirus (BYDV) and wheat stripe mosaic tritimovirus (WSMV). Correlation between virus circulation and environment properties was established. New ways of epiphytotion prognosing and prevention were proposed.
Description
Keywords
Рослини, Коефікування вірусами, Найбільш поширені віруси в Україні, Циркуляція вірусів, стаття
Citation
Дем'яненко Ф. П., Будзанівська І. Г., Поліщук В. П. Оцінка ймовірності коінфікування вірусами Рослин /Ф. П. Дем’яненко, І. Г. Будзанівська, В. П. Поліщук // Наукові записки НаУКМА. - 2001. - Т. 19: Біологія та екологія. - С. 32-35.