083: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Феномен екопоселення у світі та в Україні
  (2008) Дієва, Т.
  Ця стаття присвячена розгляду феномену екопоселень. Зроблено спробу в стислій формі дати відповідь на два запитання: як з'явився феномен екопоселень взагалі та яким чином він з'явився в Україні. Екопоселення вважають відгалуженням нових соціальних рухів та руху за сталий розвиток, з одного боку, а з іншого - закоріненими в більш ранніх утопічних та хіпі-комунах. Рух екопоселень пропонує альтернативну модель для екологічно, економічно та соціально сталого розвитку спільнот. В Україні рух екопоселень представлений рухом Родових поселень, головна ідея якого поля¬ гає у створенні родових поселень.
 • Item
  Цикл праць Микити Шаповала з вивчення міста і села: дослідження невідомих рукописних автографів
  (2008) Зотова, А.; Хутка, Світлана
  Ця стаття зосереджена на аналізі досі невідомого й неопублікованого циклу текстів Микити Шаповала, присвячених соціологічному вивченню села і міста України. Представлено короткий опис рукописних автографів, наявних в архівному фонді. Викладено концептуальні засади і термінологіч¬ ний тезаурус соціологічного дослідження міста і села, розроблених М. Шаповалом.
 • Item
  Як можливий меланхолійний гердер або відторгнута самоідентифікація. Погляд егоїста
  (2008) Фурдига, О.
  Соціальна незадоволеність як наслідок меланхолійної культури не часто стає предметом ви­ вчення соціологів. Так само як маргінальні групи чи ексклюзія в суспільстві рідко розглядаються з позицій відторгнення несформованих соціально-психологічних претензій індивідів. Автор викорис­ товує підхід Дж. Батлер для поглиблення аналізу проблем соціальної меланхолії в сучасному пост¬ модерному світі.
 • Item
  Гендерні аспекти відносин серед наркозалежних: брак контролю як головний фактор соціальної вразливості для жінок, які споживають ін'єкційні наркотики.
  (2008) Максименко, К.
  У статті пропонується аналіз гендерних аспектів відносин, враховуючи розподіл власності, пра­ ці, влади та сфер відповідальності, серед представників спільноти споживачів ін'єкційних нарко­ тиків. Об'єктами власності розглядаються сексуальність, господарська власність, результати праці і наркотична речовина. Через гендерний розподіл праці, прав власності та сфер відповідаль¬ ності виражається фактичний баланс влади серед наркозалежних жінок та чоловіків, а також демонструються соціальні проблеми, які заважають наркозалежним жінкам вести більш безпеч­ ний спосіб життя і звертатися по допомогу до соціальних служб.
 • Item
  Гендерна дискримінація на ринку праці в Україні (на прикладі сексуальних домагань)
  (2008) Марценюк, Тамара
  У статті на прикладі сексуальних домагань показано відсутність зв'язку між результатами соціологічних досліджень і законодавством щодо регулювання гендерних відносин в Україні. Здійснено критичний аналіз поняття «сексуальні домагання», як альтернативу запропоновано використовувати більш широке визначення «Гендерні домагання». Проаналізовано приклади досліджень дискримінації за ознакою статі на ринку праці в Україні і поширеність сексуальних домагань на робочому місці; наголошено на незбігу результатів різних досліджень. Розглянуто необхідність налагодження зв'язку між процесами регулювання і дослідження гендерних відносин в Україні задля подолання гендерної дискримінації на ринку праці.