Вип. 35. Економічні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Передмова
  (2009) Глущенко, Світлана
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 35, тематична серія - "Економічні студії".
 • Item
  Інструменти управління ризиками кредитної діяльності.
  (2009) Глущенко, Світлана
  Статтю присвячено дослідженню кредитних інструментів, що використовуються в системі управління ризиками кредитної діяльності комерційних банків.
 • Item
  Особливості сучасного правового регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні
  (2009) Дяковський, Дмитро
  У статті розглядаються особливості правового регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні, а також аналізуються можливі наслідки застосування Закону України "Про акціонерні товариства", який набирав чинності навесні 2009 р.
 • Item
  Особливості діяльності страхових компаній у системі недержавного пенсійного забезпечення
  (2009) Зелінська, А.
  Статтю присвячено дослідженню механізмів функціонування страхових компаній в різних системах і моделях недержавного пенсійного забезпечення.
 • Item
  Teghtening Monetary Policy : Loss or Gain
  (2009) Kravets, O.
  In this article it is investigational actuality of recommendations of International Monetary Fund for the economy of Ukraine. Influence of increase of registration rate on credit activity of banks is considered. The sources of monies resources for banks are analyzed. A conclusion is done, that the recommendations of IMF are not actual in Ukraine, because NBU can not use of monetary instruments of regulate credit activity of banks.
 • Item
  Роль інституційного та банківського інвестування в економічній системі України
  (2009) Куцаченко, Д.
  У статті розглянуто особливості впливу та взаємозв’язку фінансового сектору з реальним. Проаналізовано механізми банківського та інституційного інвестування з точки зору забезпечення оптимального обсягу формування фінансових ресурсів та їх раціонального використання, дано оцінку ефективності функціонування цих механізмів у реаліях української економіки.
 • Item
  Системний ризик та міжнародний ринок страхових послуг
  (2009) Маруженко, Дмитро
  У статті розглядається проблема впливу міжнародного ринку страхових послуг на світову фінансову систему крізь призму так званого системного ризику.
 • Item
  Відмінність контролінгу від інших підсистем прийняття управлінських рішень на підприємстві
  (2009) Мелих, Ольга
  У статті розглянуто питання розмежування понять контролю і управлінського обліку та підсистеми прийняття управлінських рішень – контролінгу. Проаналізовано головні компоненти кожного з цих видів фінансово-економічної діяльності на підприємстві. На основі відповідного аналізу доведена різниця визначень, елементів та завдань цих підсистем.
 • Item
  Вплив відмивання брудних грошей на національну фінансову безпеку України
  (2009) Піщанська, В.
  У статті досліджено вплив відмивання брудних грошей на фінансову безпеку України. Виявлено особливості перебігу процесів легалізації в Україні на кожному з трьох етапів: розміщення, нашарування та інтеграції. Проаналізовано існуюче антилегалізаційне законодавство. Визначені негативні наслідки відмивання грошей щодо кожної складової фінансової безпеки: ефективності фіскальної та монетарної політики, бюджетної та валютної безпеки, економічної безпеки банків та інших установ.
 • Item
  Нові методи залучення коштів населення до банківської сфери в Україні
  (2009) Рожнятовська, А.; Маліцька, С.; Вержбицька, Г.
  У статті пропонується один із можливих розв'язків проблеми забезпечення банківського сектору України фінансовими ресурсами шляхом запровадження послуги, що являє собою комбінацію відомих на українському ринку інструментів, одна частина якої є банківським депозитом, а друга частина призначається на купівлю паїв в Інститутах спільного інвестування (ІСІ).
 • Item
  Державна політика стимулювання інновацій
  (2009) Сологуб, Ілона
  У статті розглянуто механізм прийняття рішень щодо запровадження ресурсоощадних технологій підприємствами або домогосподарствами та роль держави у заохоченні економічних суб'єктів до переходу на новіші технології. Крім комплексу макроекономічних заходів із покращення інвестиційного клімату, необхідно запровадити державну програму підтримки інновацій із чіткими критеріями щодо участі у ній підприємств. Перевагу слід надавати більш успішним підприємствам та експортерам. Усі пільги мають бути скасовані паралельно з покращенням податкового законодавства.
 • Item
  Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах глобалізації: злиття та поглинання
  (2009) Ткаленко, С.
  У статті розкрито рушійні сили, мотиви, риси злиття і поглинання в банківському секторі, та проаналізовано обсяги злиття і поглинання за останні роки у США, Європейському Союзі й Україні.