075: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  «Війна культур» чи загроза асиміляції? Українське поетичне кіно як фактор національного самоствердження
  (2008) Брюховецька, Лариса
  The national identity problem stays vital today, in times of globalization. The resistance to the assimilation of the Ukrainian culture is considered with regard to the past, specifically to such a phenomenon as the Ukrainian poetic cinema, where national were not only some features or moments, but also the very essence of the films
 • Item
  Розвиток колажних прийомів у європейському мистецтві ХХ століття. «Новий реалізм» - поворот до об'єктних художніх форм
  (2008) Сапко, М.
  У статті висвітлено ключові риси одного з визначальних напрямів європейського мистецтва ХХ століття - «Нового реалізму». Розглянуто основні художні засади «Нового реалізму» в контексті розвитку колажних форм та «повороту до об'єкта»; визначено роль цього напряму в мистецтві ХХ століття.
 • Item
  Атлас образів Mnemosyne Абі Варбурга: в напрямі візуальної історії мистецтва
  (2008) Кива, Н.
  У статті розглянуто останній проект Абі Варбурга Атлас образів Mnemosyne як такий, що ґрунтується на «іконології інтервалів» (eine Ikonologie des Zwischenraumes) і є моделлю альтернативної візуальної історії мистецтва. Автор підкреслює важливість не редукувати підхід А. Варбурга до «іконології-дешифрування» Ервіна Панофського, так само як і не применшувати поняття «деталі» А. Варбурга, яку варто розуміти, відштовхуючись від її симптоматичної природи.
 • Item
  Структурний аналіз та семантичне підґрунтя рушникової композиції типу "Світове дерево"
  (2008) Самара, Оксана
  У статті розглядаються залежності між частинами композиції, центральне місце в якій посідає зображення Світового дерева, та виводяться правила їх взаємного розміщення. На цій основі описується типова модель композиції. У результаті встановлюється, у який спосіб і з якою метою зображенням передаються деякі світоглядні уявлення давніх українців. Стаття має як теоретичне, так і прикладне значення.
 • Item
  Орнаментація тканин як джерело для історико-культурних досліджень
  (2008) Нікішенко, Юлія
  Орнамент є одним із тих явищ культури, що несе в собі велику кількість інформації про історію людства. Зокрема це неоціненне джерело для вивчення різних етапів формування культури та її особливостей. Орнамент присутній скрізь, у тому числі на тканині, яка також є невід'ємною частиною нашого життя вже досить тривалий час і теж містить велику кількість інформації про характерні риси культури. Саме можливостям використання орнаменту на тканині як досить вагомого історико-культурного джерела і присвячено цю статтю.