075: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  «Війна культур» чи загроза асиміляції? Українське поетичне кіно як фактор національного самоствердження
  (2008) Брюховецька, Лариса
  The national identity problem stays vital today, in times of globalization. The resistance to the assimilation of the Ukrainian culture is considered with regard to the past, specifically to such a phenomenon as the Ukrainian poetic cinema, where national were not only some features or moments, but also the very essence of the films
 • Item
  Розвиток колажних прийомів у європейському мистецтві ХХ століття. «Новий реалізм» - поворот до об'єктних художніх форм
  (2008) Сапко, М.
  У статті висвітлено ключові риси одного з визначальних напрямів європейського мистецтва ХХ століття - «Нового реалізму». Розглянуто основні художні засади «Нового реалізму» в контексті розвитку колажних форм та «повороту до об'єкта»; визначено роль цього напряму в мистецтві ХХ століття.
 • Item
  Атлас образів Mnemosyne Абі Варбурга: в напрямі візуальної історії мистецтва
  (2008) Кива, Н.
  У статті розглянуто останній проект Абі Варбурга Атлас образів Mnemosyne як такий, що ґрунтується на «іконології інтервалів» (eine Ikonologie des Zwischenraumes) і є моделлю альтернативної візуальної історії мистецтва. Автор підкреслює важливість не редукувати підхід А. Варбурга до «іконології-дешифрування» Ервіна Панофського, так само як і не применшувати поняття «деталі» А. Варбурга, яку варто розуміти, відштовхуючись від її симптоматичної природи.
 • Item
  Структурний аналіз та семантичне підґрунтя рушникової композиції типу "Світове дерево"
  (2008) Самара, Оксана
  У статті розглядаються залежності між частинами композиції, центральне місце в якій посідає зображення Світового дерева, та виводяться правила їх взаємного розміщення. На цій основі описується типова модель композиції. У результаті встановлюється, у який спосіб і з якою метою зображенням передаються деякі світоглядні уявлення давніх українців. Стаття має як теоретичне, так і прикладне значення.
 • Item
  Орнаментація тканин як джерело для історико-культурних досліджень
  (2008) Нікішенко, Юлія
  Орнамент є одним із тих явищ культури, що несе в собі велику кількість інформації про історію людства. Зокрема це неоціненне джерело для вивчення різних етапів формування культури та її особливостей. Орнамент присутній скрізь, у тому числі на тканині, яка також є невід'ємною частиною нашого життя вже досить тривалий час і теж містить велику кількість інформації про характерні риси культури. Саме можливостям використання орнаменту на тканині як досить вагомого історико-культурного джерела і присвячено цю статтю.
 • Item
  Давні меблі як елемент субкультури знаті
  (2008) Пустовалов, Сергій; Чухрай, Л.
  Статтю присвячено історії ранніх меблів. Автори доводять, що меблі для праці з'являються вже у верхньому палеоліті. Меблі для відпочинку та зберігання є ознакою знаті, що народжується за доби ранньої бронзи. Поява крісел, стільців, ліжок, скринь, столів пов'язується зі становленням світської та сакральної влади.
 • Item
  Особливості культурологічного аналізу археологічних матеріалів
  (2008) Бондарець, Оксана
  Творчий перегляд теоретичних засад археології з урахуванням досягнень інших обширів пізнання набуває дедалі більшої актуальності. Автор статті наголошує на важливості використання на сучасному етапі розвитку археологічних знань культурологічного підходу, методів і способів дослідження.
 • Item
  Візуальність-1931: СРСР та Україна
  (2008) Собуцький, Михайло
  Статтю присвячено окресленню деяких синхронних паралельних явищ ідеологічного, кінематографічного та архітектурного дискурсів початку 1930-х років.
 • Item
  Харківський конструктивізм і політика перетворення людини в Радянському Союзі 1920-х років
  (2008) Скубицька, Юлія
  Статтю присвячено аналізу конструктивістської забудови міста Харкова як утопічного проекту, спрямованого на створення нового суспільства та перетворення людини. Автор звертається до ідеологічних засад програми конструктивістів та демонструє, як вони були втілені у розбудові першої столиці Радянської України.
 • Item
  Особистість та відбиток. Термін χαρακτηρ у св. Максима Сповідника
  (2008) Морозова, Дарія
  Applying the statistical methodology, author analyzes the use of the term χαρακτηρ by St. Maximus the Confessor (560-662). This metaphor of a person, known since Antiquity, fundamentally changes its meaning in Byzantine period, signifying here the «likeness of God» as opposed to the «image of God».
 • Item
  Роль тиші у звуковому кінематографі
  (2008) Ползікова, Надія
  Предметом дослідження цієї статті є поняття тиші, що розглядається в контексті звукового кінематографа на основі розробок французького теоретика кіно М. Шіона. Саме звуковий кінематограф уможливив існування в кінематографічному просторі тиші як такої та ввів у вжиток постать німого - джерело тиші та носія специфічних властивостей, які надають режисеру ще один неординарний та цікавий спосіб реалізації сюжетних перипетій.
 • Item
  Світло-зорова метафора пізнання у творах Григорія Сковороди
  (2008) Межевікіна, Олександра
  Статтю присвячено дослідженню смислової конструкції, що зближує світло, зір та пізнання, імпліцитно властивої як побутовому слововживанню, так і філософській риториці Європи. Автор показує, як світло-зорова метафора пізнання включається до концепції Сковороди про дві природи та три світи, а також до його ідеї розвитку пізнання в трьох напрямах: пізнання через світ речей, пізнання через символічний світ — Біблію, пізнання через людину (самопізнання).