019: Економічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Нетарифні обмеження у міжнародній торгівлі: спроба концептуальної оцінки
  (2001) Орлова, В.
  Загальне зменшення рівня митних тарифів у міжнародній торгівлі посилило увагу дослідників до нетарифних обмежень, які є варіативнішими, гнучкішими та менш прозорими. Складність вивчення нетарифних обмежень значною мірою пояснюється труднощами у визначенні суті цього явища. У цій статті аналізуються підходи до визначення нетарифних обмежень та пропонується загальний огляд нетарифних обмежень в Україні.
 • Item
  Система інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності
  (2001) Товкес, Е.
  Статтю присвячено проблемам створення системи інформаційного забезпечення розробки інвестиційних проектів в умовах перехідної економіки України. Система, що її пропонує автор, має за мету скоротити витрати на передінвестиційній стадії та зробити інвестиційні пропозиції з України конкурентоздатними. Система базується на принципах повноти, достовірності, інтегрованості, стандартизації та комплексності інформації. Стаття детально висвітлює склад запропонованої системи, порядок експертизи елементів інформаційного масиву (на основі інтегрованої оцінки пріоритетності) та зміст експертизи.
 • Item
  Проблеми оцінки фінансових ризиків
  (2001) Горбачук, Василь
  У статті розглядаються та порівнюються традиційні й новітні системи вимірювання кредитних ризиків. Серед традиційних докладно аналізуються експертні системи, рейтингові системи, системи кредитних рахунків очок. Доводиться необхідність розвитку і використання нових фінансових інструментів, для того щоб фінансовим установам витримати виклики часу.
 • Item
  Ціна підпорядкування закону - вимірник вартості легального функціонування підприємств
  (2001) Іванова, Н. Ю.
  У статті розглянуто сутність ціни підпорядкування закону та наведені розрахунки її складових. Зроблено висновок, що занадто висока ціна функціонування в межах законів штовхає українські підприємства в позалегальну економіку.
 • Item
  Теоретико-методологічні основи становлення сегметів ринку праці
  (2001) Ачкасов, А.
  Three main segments of unemployment: functional, structural and cyclic have been considered in the article. It has been proved that the employment problem can be solved that by labour market optimal segmentation as well as effective investment methods using.
 • Item
  Динаміка енергоспоживання в Україні у контексті загальносвітових тенденцій
  (2001) Єріна, А.; Колодяжна, О.
  The comparative analysis of the dynamics of energy consumption and GDP energy intensity indices in Ukraine, countries of West Europe and OECD was conducted; the Ukraine coordinates by the level of the power effectiveness, the main factors and the ways of power crisis over coming were determined.
 • Item
  Розщеплення податків як складова підвищення ефективності регіональної політики
  (2001) Городніченко, Юрій; Токарчук, Тарас
  This article analyzes the impact of tax sharing on the fiscal behavior of local governments. Econometric investigation shows that tax sharing leads, ceteris paribus, to uneven tax burden, thus resulting in less efficient budget policy in Ukraine.
 • Item
  Економетричні моделі енергетичного сектора України
  (2001) Краснікова, Лариса; Ткачова, О.
  This article is dedicated to the investigation of problems encountered by energy sector of Ukraine. Special attention is given to the examination of such aspects as production, consumption, export-import operations with electricity, and also to the impact of electric power industry on the country's economy as a whole. Analysis is built on an econometric model developed by the authors and is presented in this work.
 • Item
  Вплив заміщення валют на попит на гроші та доходи від сеньйоражу в Україні
  (2001) Піонтківський, Р.
  У статті проаналізовано вплив заміщення валют на попит на національні гроші, а також на сеньйораж. Оцінка модифікованої функції попиту на гроші не змогла підтвердити прямого впливу девальваційних очікувань на національну грошову одиницю. Однак непрямий вплив заміщення валют можна виявити з того, що підвищення девальваційних очікувань приводить до збільшення депозитів в іноземній валюті. Інфляційні очікування є важливим чинником формування попиту на національні гроші. Оцінка свідчить, що під час гіперінфляції фактична інфляція була вищою, аніж оптимальна з точки зору сеньйоражу, а після стабілізації інфляційних процесів — меншою.
 • Item
  Економіко-математичні методи аналізу планування і виконання дохідної частини бюджету
  (2001) Чугунов, І
  The authors have defined and clarified the basic tendencies in planning budget revenues and fulfilling total budget of Ukraine for the period from 1992 to 2000 by using econometrical models. They also have done the analysis of dynamics of real monthly budget revenues and suggested the methodology.
 • Item
  Protection by Regulatory Standards : an Example with Forced Exit
  (2001) Herguera, Ińigo; Lutz, Stefan H.
  The recent extensive study of vertical product differentiation models has allowed for the analysis of international trade issues in the presence of country asymmetries in terms of product qualities, technology, costs, market size and income. In the presence of such asymmetries, national industries will either be market leaders or be lagging behind in the international market place in terms of their product qualities. The resulting asymmetry in profits creates powerful incentives for lagging industries as well as their national governments to reverse this situation to their advantage, i. e. to promote leadership in terms of product qualities. This note presents an example where a minimum quality standard facilitates increased product quality by the domestic firm as well as exit of the foreign firm.
 • Item
  Модель оцінки наслідків тарифного регулювання зовнішньої торгівлі України
  (2001) Шумська, Світлана; Скрипниченко, Марія; Пятницький, В.; Бобер, К.
  У статті представлено результати реалізації економіко-математичної моделі та- рифного регулювання зовнішньої торгівлі України "Trade Policy". Описано можливості та призначення програмно-аналітичного інструментарію прогнозування показників зов- нішньої торгівлі на короткострокову та середньострокову перспективу.
 • Item
  Моделювання неплатежів у перехідній економіці
  (2001) Михалевич, Михайло
  Статтю присвячено дослідженню динаміки неплатежів країни з перехідною еконо- мікою. Розглядаються різні стадії платіжної кризи, для кожної з яких запропоновано окремий підхід до моделювання. Одержані результати проілюстровано прикладами.
 • Item
  Історія практичного застосування методів економічної кібернетики та еволюція розвитку її методології в Україні
  (2001) Михно, М.
  The article reveals the successive improvement of applying mathematics methodology in economic research in Ukraine from using economic and mathematical models for one particular enterprise up to the complex models created for solving problems in managing of the branch of the economy and the state economy as a whole.