019: Економічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Нетарифні обмеження у міжнародній торгівлі: спроба концептуальної оцінки
  (2001) Орлова, В.
  Загальне зменшення рівня митних тарифів у міжнародній торгівлі посилило увагу дослідників до нетарифних обмежень, які є варіативнішими, гнучкішими та менш прозорими. Складність вивчення нетарифних обмежень значною мірою пояснюється труднощами у визначенні суті цього явища. У цій статті аналізуються підходи до визначення нетарифних обмежень та пропонується загальний огляд нетарифних обмежень в Україні.
 • Item
  Система інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності
  (2001) Товкес, Е.
  Статтю присвячено проблемам створення системи інформаційного забезпечення розробки інвестиційних проектів в умовах перехідної економіки України. Система, що її пропонує автор, має за мету скоротити витрати на передінвестиційній стадії та зробити інвестиційні пропозиції з України конкурентоздатними. Система базується на принципах повноти, достовірності, інтегрованості, стандартизації та комплексності інформації. Стаття детально висвітлює склад запропонованої системи, порядок експертизи елементів інформаційного масиву (на основі інтегрованої оцінки пріоритетності) та зміст експертизи.
 • Item
  Проблеми оцінки фінансових ризиків
  (2001) Горбачук, Василь
  У статті розглядаються та порівнюються традиційні й новітні системи вимірювання кредитних ризиків. Серед традиційних докладно аналізуються експертні системи, рейтингові системи, системи кредитних рахунків очок. Доводиться необхідність розвитку і використання нових фінансових інструментів, для того щоб фінансовим установам витримати виклики часу.
 • Item
  Ціна підпорядкування закону - вимірник вартості легального функціонування підприємств
  (2001) Іванова, Н. Ю.
  У статті розглянуто сутність ціни підпорядкування закону та наведені розрахунки її складових. Зроблено висновок, що занадто висока ціна функціонування в межах законів штовхає українські підприємства в позалегальну економіку.
 • Item
  Теоретико-методологічні основи становлення сегметів ринку праці
  (2001) Ачкасов, А.
  Three main segments of unemployment: functional, structural and cyclic have been considered in the article. It has been proved that the employment problem can be solved that by labour market optimal segmentation as well as effective investment methods using.