09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Першопринцип та буття в метафізиці (на матеріалі метафізики томізму)
    (2001) Баумейстер, Андрій
    Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук (спеціальність 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія). Дисертація присвячена дослідженню проблеми обгрунтування фундаментального значення поняття першопринципу в томістській метафізиці. В роботі приділяється увага розгляду основних положень метафізики у класичній філософській традиції та специфіці метафізичної методології у зв`язку з особливістю метафізичної проблематики. В дисертації визначається місце та роль метафізики як дисципліни в сучасній філософії, окреслюється всезагальне проблемне коло метафізичного дискурсу та доводиться провідна роль поняття першопринципу в межах окресленого кола.