Українська Орієнталістика. Випуск 1, 2006

Permanent URI for this collection

У збірнику вміщено статті, присвячені розгляду малодосліджених проблем з історії міжнародних та міжнаціональних відносин східних країн, деяких аспектів функціонування їх національних економік, а також широкого кола соціокультурних та філософсько-світоглядних питань у галузі сходознавства. Чільна увага приділена висвітленню актуальних проблем східної філології та перекладознавства. Для студентів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться сходознавчою проблематикою.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40