121 Інженерія програмного забезпечення

Permanent URI for this collection

Освітня програма: "Інженерія програмного забезпечення"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 115
 • Item
  Розробка клієнт-серверного застосування для відстеження фільмів для перегляду
  (2022) Білорус, Катерина; Борозенний, Сергій
  У цій курсовій роботі проводиться огляд існуючих сервісів для каталогізації, збір потреб цільової аудиторії. На основі отриманих при аналізі даних створюються функціональні вимоги до застосунку. Після цього здійснюється проектування ER моделі та реляційної моделі застосунку, порівнюються різні підходи до створення архітектури застосунку та огляд обраних для його реалізації інструментів таких, як Spring Boot, Hibernate, React. В результаті роботи отримано застосунок, який дозволяє переглядати бібліотеку фільмів та серіалів, створювати та експортувати списки для перегляду.
 • Item
  Розробка клієнт-серверного застосунку
  (2022) Бойко, Данило; Борозенний, Сергій
  Робота присвячена розробці клієнт-серверного застосунку з використанням веб-сокетів. Застосунок дозволяє грати користувачам онлайн в гру "2048" та спілкуватися в чаті. Використовувались наступні технології: Golang (gin, gorilla), Redis та NATS. Для демонстрації застосунку був використаний AWS, EC2 instance.
 • Item
  Розробка гри з використанням фреймворку Unity
  (2022) Будаєв, А.; Борозенний, Сергій
  У роботі розглянуті проблеми та особливості клієнт-серверної архітектури, протоколів обміну даними та шаблонів програмування при розробці багатокористувацьких ігор. Також розглянута практична реалізація проекту гри на прикладі багатокористувацької онлайн-гри.
 • Item
  Рефакторинг бібліотеки NGCollector 1.0
  (2022) Іванюк, Назар; Бублик, Володимир
  Метою цьогорічної роботи є аналіз недоліків бібліотеки NGCollector 1.0, які унеможливлюють її використання у проєктах реального світу та створення удосконаленої версії NGCollector 2.1, яка повинна відповідати критеріям та запитам сучасних програм. Планується провести глибокий аналіз та оптимізацію процесу виділення пам’яті й створення нових об’єктів та алгоритму збору сміття. Фінальною метою проєкту є досягнення часу виконання процесу створення об’єктів такого, який співставний часу створення об’єктів при використанні наявної реалізації засобу управління пам’яттю стандартної бібліотеки шаблонів – SmartPtr.
 • Item
  Розробка веб-застосунку із рекомендаціями на базі музичних інтересів/навичок
  (2022) Копійка, Вадим; Вовк, Наталя
  У даній курсовій роботі описано перебіг розробки веб-застосування, яке вміщує в собі рекомендаційні можливості для користувачів на базі спільних музичних інтересів та навичок. Успішне створення такого застосунку й було метою курсової роботи. Під час її виконання було розглянуто необхідні для розуміння аспекти предметної області та потреби цільової аудиторії, аби зрозуміти очікування та надати якомога корисніший для них продукт. Також у роботі розглянуто сучасні інструменти та підходи до розробки веб-застосунків. Було проведено аналіз вимог до продукту та зроблено обґрунтований вибір потрібних технологій. Описана реалізація кожної із частин застосування, що створювалося за допомогою відповідних інструментів: React і NextJS для розробки клієнтської частини та NodeJS-фреймворку Koa для серверної відповідно. Як наслідок, у результаті роботи над курсовою було отримано веб-застосування, яке здатне зацікавити меломанів своїм рекомендаційним аспектом та стати в нагоді як під час знаходження людей за спільними музичними вподобаннями, так і під час пошуку нової музики.
 • Item
  Особливості управління пам'яттю з розвитком версій С++
  (2022) Крейдун, Андрій; Бублик, Володимир
  У цій роботі розглядаються особливості роботи з пам’яттю з розвитком С++ та виходом нових стандартів. Також проведений аналіз деяких інструментів мови, що часто використовуються, також нових інструментів, які нещодавно ввійшли в стандарт. Практичною частиною було комбінування ефективного методу управління пам’яті для малих об’єктів й використання програмованих ресурсів пам’яті.
 • Item
  Розробка системи мікросервісів з використанням Apache Kafka
  (2022) Круковська, Яна; Борозенний, Сергій
  Метою роботи є виокремлення одних з найбільш поширених видів архітектури застосунків, їх опис, визначення переваг та недоліків кожної. На основі мікросервісної архітектури розглянути типи комунікацій між розподіленими сервісами і практично перевірити їх на прикладі власної реалізації системи автоматизації піцерії.
 • Item
  Розробка користувацького інтерфейсу веб- застосунку системи "SmartUkma"
  (2022) Ксьондзик, М.; Корнійчук, Максим
  Метою є автоматизація та централізація процесу запису на курсові, а також спрощення запису для студентів та покращення користувацького досвіду.
 • Item
  Розробка Android застосунку з використанням Firebase
  (2022) Левчук, В.; Борозенний, Сергій
  Метою виконання курсової роботи є дослідження обраних технологій, а також поглиблення знань та навичок мобільної розробки. Якщо говорити про Android, то це перш за все повне опанування бібліотеки Compose UI, яка набагато полегшує розробку та значно покращує стабільність роботи додатків. Щодо Firebase також варто зауважити, що більшість сервісів є кросплатформовими, тож навички користування ними є корисними і при розробці для інших платформ(наприклад iOS).
 • Item
  Розробка кросплатформенного застосунку дошки оголошень
  (2022) Недосєка, Д.; Борозенний, Сергій
  У цій курсовій роботі описана розробка кросплатформенного застосунку дошки оголошень для мобільних платформ. Проведено аналіз предметної області та розглянуто існуючі рішення та технічні засоби, інструменти мобільної розробки.
 • Item
  Аналіз зображення за допомогою клітинних автоматів
  (2022) Куренкова, Олена; Жежерун, Олександр
  У даній курсовій роботі розглядається поняття клітинного автомату, його властивостей. Проведено огляд існуючих методів обробки зображення, зокрема алгоритмів пошуку країв та алгоритмів фільтрації шумів. Проаналізована можливість обробки зображення клітинним автоматом та наведені існуючі алгоритми. Було імплементовано алгоритм фільтрації зображення від шуму "сіль та перець" на основі WebGL та описані деталі реалізації.
 • Item
  Розробка веб-застосунку для вивчення іноземних мов
  (2022) Кузан, Олег; Борозенний, Сергій
  Розглянуто існуючі рішення в сфері додатків для розширення та тренування лексикону, проаналізовано їх сильні сторони та недоліки, сформульовано концепт нового продукту, який би був більш універсальним, ніж уже існуючі.
 • Item
  Розробка голосового помічника для Dynamics 365 Business Central
  (2022) Кузів, Василина; Корнійчук, Максим
  У цій роботі виконується розробка розширення для менеджменту(реєстрації, купівлі\продажу, оренди) транспортних засобів на базі Microsoft Dynamics 365 Business Central і проектування та розробка голосового користувацького інтерфейсу з набором команд для керування цим розширенням. Спочатку виконується ґрунтовний аналіз предметної області: дослідження ринку, збір фактів, огляд ERP-систем та голосових асистентів. Після цього здійснюється розгортання системи Business Central локально та підготовка середовища розробки. Для подальшої розробки вивчено основні аспекти мови програмування AL та структуру об’єктів у BC. Наступним етапом є розробка розширення, програмування усіх компонентів та підготовка для інтеграції з зовнішніми додатками за допомогою веб-сервісів. Останній розділ містить інформацію про створення голосових інтерфейсів, опис необхідних технологій та реалізацію на мові Python.
 • Item
  Розробка мобільного додатку під iOS з використанням технології доповненої реальності
  (2022) Ландяк, Андрій; Борозенний, Сергій
  Мета даної роботи полягає у створенні зручного та комфортного інструментарію для навчання – мобільний застосунок з використанням технології доповненої реальності, який би ніс освітню ціль для визначеної аудиторії.
 • Item
  Управління цифровими продуктами
  (2022) Немиря, А.; Корнійчук, Максим
  Метою цієї курсової роботи було описати процес управління розробкою сервісу для курсових робіт НАУКМА на основі методологій управління продуктом та скраму, визначити та уточнити практики, що найкраще підходять для реалізаціїї подібних проектів.
 • Item
  Web-застосунок для розвитку музичних навичок
  (2022) Романенко, Михайло; Борозенний, Сергій
  Метою даної роботи є розробка веб-застосунку для музик, що вирішував би задачі, з якими певною мірою стикається кожен музика, і повною мірою кожен гітарист, огляд та аналіз технологій сучасної веб-розробки на прикладі процесу проєктування та реалізації даного додатку.
 • Item
  Розробка серверного біокалькулятора на мові Java.
  (2022) Рожко, А.; Борозенний, Сергій
  Акцент курсової роботи змістився з розробки продукту на вивчення алгоритмів опрацювання ДНК та сутностей, що з неї складаються. Відтак, актуальність даної роботи стає очевидна у час, коли вакцини на основі мРНК є найпоширенішими і найбільш визнаними у боротьбі з коронавірусною хворобою.
 • Item
  Розробка месенджера з використанням Spring framework, ReactJS.
  (2022) Щербина, С.; Борозенний, Сергій
  Мета розробки програмного продукту(чату) – дослідження обраних технологій, опанування наданого ними функціоналу та їхніх особливостей, набуття досвіду використання офіційної та іншої документацій, а саме: Spring Data, Spring Web, Spring Security, Spring Boot Framework, ReactJS, StompJS тощо.
 • Item
  Розробка гри на основі фреймворку Unity
  (2022) Ставровський, М.; Борозенний, Сергій
  Ця курсова робота присвячена розробці відео-гри на основі фреймворку Unity. Проведено аналіз предметної області та розглянуто існуючі рішення та технічні засоби, інструменти мобільної розробки.
 • Item
  Маркетплейс для картинних галерей, які зберігають у вигляді NFT токенів
  (2022) Синельник, Марія; Гороховський, Кирило
  Робота присвячена створенню маркетплейсу для розміщення картин молодих художників та продажу їх на аукціонах за криптовалюту. Проєкт реалізований за допомогою Dapp (децентралізованих застосунків), які працюють у мережі блокчейн. Рівень клієнта реалізований за допомогою React Native та відображений у веб-системі у HTML форматі, а серверний рівень побудований за допомогою технології блокчейн Avalanche, де функціональність розроблена за допомогою смарт контрактів, написаних на Solidity.