121 Інженерія програмного забезпечення

Permanent URI for this collection

Освітня програма: "Інженерія програмного забезпечення"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 70
 • Item
  Розробка мобільного додатку
  (2021) Муратов, Віктор; Борозенний, Сергій
  Ціль курсової роботи: дослідження аудіоформатів, реалізація застосунку на Андроїд який є аудіопрогравачем.
 • Item
  Використання нейронних мереж для створення зображень гумористичного характеру
  (2021) Карлишева, Анна; Жежерун, Олександр
  Курсова робота присвячена дослідженню способів та результатів використання нейронних мереж для генерації зображень гумористичного характеру. У першому розділі було досліджено існуючі системи нейронних мереж та проведено аналіз їх роботи. Другий розділ присвячено створенню системи нейронних мереж для генерації необхідних зображень, тексту, їх комбінації та дослідженню якості результатів.
 • Item
  Розробка веб-платформи з використанням фреймворку Angular та хмарної платформи Firebase Google
  (2021) Данилова, Ірина; Жежерун, Олександр
  Метою даної курсової роботи була розробка MVP веб-платформи для розміщення проектів, що потребують матеріальної допомоги, тобто онлайн фандрайзинг. У першому розділі описаний аналіз предметної області та постановка завдання курсової роботи. Розглядаються готові варіанти робіт за обраною тематикою, проводиться аналіз, визначаються переваги і недоліки та функціонал, необхідний для устпішної реалізації. У другому розділі описані теоретичні відомості про фреймворк Angular, бібліотеку RxJS, HTML, CSS, Type Script, Google Firebase та середовище розробки Visual Studio Code. У третьому розділі описан процес реалізації та тестування програмного продукту "FundUp".
 • Item
  Architectural approach in Software development. Research and technology stack decision
  (2021) Кузьменко, Дмитро; Корнійчук, Максим
  The topic of architectural approach in software engineering is chosen for the research in this work. The topic is undoubtedly relevant at the moment. The further we progress technologically, the more requirements are set for new projects centered around the software. Also, more projects are being created, more products are being designed, and more diversified approaches can be assessed and chosen for many different tasks. Domain research and technology stack decisions do play a vital role in the potential risk avoidance and success of the project. This work will comprise of different segments, such as the theoretical part of software development architectural approach - architectural patterns, different methodologies to the development itself, server and client sides of the application as necessary parts of any product, core solutions to the set tasks, and solutions to continuous integration and delivery - are to be explored, assessed, compared and explained; the practical part - in which the team project is evaluated, the development process inside the team is shown, and the general structure of the project, as well as the decision per every point mentioned in the theoretical part, is explained; the demo part - involves demonstration snapshots
 • Item
  Розробка API для системи запису на вибіркові дисципліни
  (2021) Андрусів, Соломія; Вовк, Наталя
  Основною метою роботи є спрощення процесу створення розкладів для методистів НаУКМА шляхом його автоматизації та узагальнення формату і вигляду розкладів для усіх факультетів. Також, студентам буде надана можливість переглядати зведений розклад за індивідуальним навчальним планом, щоб полегшити формування власного розкладу на етапі запису в групи.
 • Item
  Розробка інтернет-ресурсу для колекціонерів монет з використанням ASP.NET Core
  (2021) Білокінь, Данило; Борозенний, Сергій
  Робота присвячена вивченню роботи фреймворку для розробки веб-застосунків на мові програмування C# ASP.NET Core та побудова застосункуз користувацьким інтерфейсом з можливостями ведення реєстру наявних монет в колекції за певними критеріями та обміну монетами між користувачами, на основі отриманих знань. Реалізація на мові C# з використанням ASP.NET Core та EntityFramework Core фреймворків.
 • Item
  Розробка та реалізація клієнт-серверного застосунку для синхронного редагування коду/документів
  (2021) Бойчук, Олег; Жежерун, Олександр
  Робота присвячена створенню веб-застосунку для спільного, синхронного редагування коду/документів. Проект створено за допомогою клієнт-серверної архітектури. Серверна частина реалізована динамічною мовою програмування JavaScript за допомогою фреймворку Express.js. Клієнт реалізований з використанням фреймворку Angular. База даних PostgreSQL використана для збереження даних користувачів.
 • Item
  Проектування і реалізація CI/CD електронної системи
  (2021) Бойцов, Симон; Корнійчук, Максим
  Метою роботи є дослідження, проектування та реалізація процесу Постійної інтеграції та безперервної доставки при роботі над системами що передбачають розподілену команду розробників. Дана робота складається з 3 розділів. У першому було розглянуто процес CI/CD загалом. У другому було оглянуто інструменти роботи з CI/CD. У третьому було спроектовано та реалізовано процес CI/CD для системи пошуку документів по Державному реєстру судових рішень.
 • Item
  Створення багатопотокових моделей патернів проектування
  (2021) Божко, Владислав; Бублик, Володимир
  Мета курсової роботи – виявити особливості переходу патернів проектування від однопотокового до багатопотокового середовища та розробити багатопотокові моделі обраних патернів проектування.
 • Item
  Проектування та розробка системи пошуку кандидатів на роботу з використанням можливостей Spring Framework та Neo4j
  (2021) Чернова, Тетяна; Борозенний, Сергій
  Курсова робота присвячена розробці системи для пошуку кандидатів на роботу з використанням Spring Framework технології та можливостей Neo4j. В ході розробки даного веб-застосунку було проаналізовано можливості Spring Framework та різноманітні способи їх впровадження в дану систему. Також були проаналізовані переваги та недоліки використання Neo4j для поліпшення розробки даної системи. Під час розробки веб-застосунку були використані наступні технології: Spring Framework, Java, Spring Boot, Spring Security, Lombook, Spring Data JPA, Spring Data Neo4j, Spring MVC, FreeMarker, СКБД PostgreSQL, графова СКБД Neo4j. Серед основних можливостей застосунку можна виділити наступні: створення резюме, пошук резюме за певними параметрами, перегляд резюме та профілі окремих кандидатів, редагування резюме, можливість вподобання резюме конкретного кандидата, перегляд вподобаних кандидатів, отримання рекомендацій для найму, пошук та фільтрація рекомендацій.
 • Item
  Проектування та розробка мобільного додатку для відображення доповненої реальності
  (2021) Фарина, Олександр; Корнійчук, Максим
  Мета курсової роботи є аналіз роботи технологій для роботи та відображення доповненої реальності у мобільних додатках. Результатом роботи даної курсової роботи є створення мобільного додатку для відображення доповненої реальності, а саме, розпізнавання зображень та накладання анімацій поверх розпізнаних зображень.
 • Item
  Автоматизація презентацій за допомогою скрайбінгу
  (2021) Філоненко, Михайло; Афонін, Андрій
  У наш час електронні презентації стали однією з форм вираження думок. Головна їх мета – розкриття певної інформації, проте їх ефективність може вимірюватися не лише об’єктивними чинниками. Одна з частин презентації – правильне враження, яке вона має залишити, і не останню роль у цьому враженні відіграють анімації. Ця робота розкриває тему створення анімацій "відмальовки", тобто імітації поступового проявлення зображення так, як це відбувається під час рисування або малювання. Така анімація робить картинки динамічними та привертає увагу до презентації, що стимулює краще засвоєння матеріалу презентації.
 • Item
  Розробка нейронної мережі по розпізнаванню жестової мови
  (2021) Гальченко, Марія; Жежерун, Олександр
  У даній роботі було проведено аналіз систем розпізнавання жестової мови та алгоритмів обробки даних. Вивчені найпопулярніші бібліотеки для створення нейронних мереж. На основі дослідженної інформації спроектовано та створено нейронну мережу, призначену для розпізнавання жестової мови на зображеннях і відео. По результатам проведених досліджень було прийнято рішення використовувати бібліотеку “комп’ютерного зору” OpenCV, PyTorch для створення нейронної мережі та Onnx для експорта готової нейронної мережі. Створена нейронна мережа здатна розпізнавати жестову мову та перекладати її в український алфавіт. Реалізація програмного забезпечення розроблено на мові Python з використанням бібліотек.
 • Item
  Проектування і розробка веб-сервісу для роботи з контентом доповненої реальності
  (2021) Гамаюн, Давід; Корнійчук, Максим
  Мета курсової роботи - аналіз підходів роботи з контентом доповненої реальності в браузері з використанням 3D сцен. Ця курсова робота являє собою розробку back-end та front-end частин для онлайн сервісу роботи з контентом мобільного АR додатку, глобальним результатом якої, буде тестова версія цього додатку з контентом.
 • Item
  Визначення успішності стартапу на основі машинного навчання
  (2021) Хоменець, Валерія; Жежерун, Олександр
  Робота присвячена створенню програмного забезпечення, яке на основі певних фактів про стартап, надасть передбачення про ймовірність його успіху. Передбачення успішності компанії стане корисним і для її засновників, і для її менеджменту, і для інвесторів. Для досягнення цієї мети було використано датасет, який містить інформацію про 472 підприємства. Кожна компанія має 116 характеристик. Було досліджено інформацію, яка зберігалася у датасеті, за допомогою побудови різноманітних графіків. У проекті використано найпопулярніші на даний момент серед дата аналітиків і програмістів технології, які є добре задокументовані і загальнодоступні. Програмне забезпечення написане на мові програмування R, оскільки вона надає багато готових функції для роботи з неструктурованою інформацією.
 • Item
  Тривимірний простір веб-дизайну: UI/UX
  (2021) Кірдяєва, Ольга; Афонін, Андрій
  Задача даної роботи полягає в тому, щоб дослідити настрій та емоції відвідувачів вебсайту, а також запровадити відповідні зміни елементів, залежно від отриманих даних. Коли користувач відкриває сторінку та надає доступ до камери, програма розпізнає його емоції за допомогою Computer Vision. Сервер повертає результат у вигляді об’єкта із низкою характеристик, і вже на основі отриманої інформації приймається рішення щодо того, яким чином сторінка буде оновлена. Таким чином користувач миттєво бачить зміни на сторінці, які відображають його емоції у деякий момент часу, і при цьому впливають на його настрій. Результат цієї роботи може бути використаний як основа для подальших досліджень задля покращення користувацького досвіду, зміни поведінки користувача та мотивації до певних дій.
 • Item
  Використання формату EPUB3 для створення інтерактивного електронного видання
  (2021) Костюк, Назар; Борозенний, Сергій
  Метою курсової роботи є аналіз існуючих форматів електронних видань, вивчення особливостей формату EPUB3 (Electronic Publication) та створення на основі цього формату електронного видання з інтерактивними і мультимедійними можливостями. Курсова робота присвячена сучасним електронним виданням. Досліджені сучасні формати електронних публікацій. Проаналізовано можливості використання JavaScript для інтерактивного елктронного видання та створення візуальних та анімаційних ефектів. Розроблений електроний навчальний підручник у форматі EPUB3 з вбудовуванням відео-контенту та з використанням мови розмітки веб-сторінок XHTML і програм-скриптів, які написані на мові JavaScript.
 • Item
  Розробка клієнт-серверного застосунку з використанням технології NFC
  (2021) Коваленко, Андрій; Борозенний, Сергій
  У курсовій роботі наведені теоретичні відомості про архітектурний шаблон програмування Модель-Вид-Контролер(MVC), та його застосування у написані коду на мові програмування ASP.NET. Проведена порівняльна характеристика та визначення переваг і недоліків написання коду використовуючи даний архітектурний шаблон. Представлено опис сфер діяльності та приклади їх застосування. Також опис технології NFC та її сфери застосування. Проведено вивчення предметної області. Наведено опис написання алгоритму та структури програми, та опис структур, використаних API та технологій для його реалізація. В роботі використовується ASP.NET v.5, EntityFramework, SixLabors.ImageSharp, System.Linq.Dynamic.Core, Westwind.AspNetCore.Markdown.
 • Item
  Аналіз контурів зображень за допомогою клітинних автоматів
  (2021) Кривошея, Михайло; Жежерун, Олександр
  Метою даної роботи є створення програмного продукту на основі КА з використанням діаграм Вороного для вдосконалення існуючих методів аналізу контурів зображень та подальшої його реалізації за допомогою графічних карт.
 • Item
  Проектування та розробка користувацького інтерфейсу веб-системи
  (2021) Кривошеєнко, Юлія; Корнійчук, Максим
  Метою даної роботи є розгляд проектування користувацького інтерфейсу веб системи, а також реалізація даного проектування та розробка фронтенд частини веб системи на прикладі пошуковика по документам Єдиного державного реєстру судових рішень України. В даній роботі описане поняття проектування користувацького інтерфейсу, задачі та проблеми, що вирішує проектування користувацького інтерфейсу, підходи до його проектування, ключові моменти та основні етапи проектування. Детально розглянуті такі етапи проектування як: визначення продукту, дослідження користувачі, створення карт користувацьких історій, прототипування та тестування. На основі аналізу результатів дослідження цільової аудиторії було створено інтерактивний прототип користувацького інтерфейсу пошуковика документів та була розроблена фронтенд частина даної веб системи.