121 Інженерія програмного забезпечення

Permanent URI for this collection

Освітня програма: "Інженерія програмного забезпечення"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 91
 • Item
  Дослідження методології розробки рекомендаційних систем
  (2022) Шутяк, Т.; Салата, Кирило
  Дослідження найпоширеніших методів що застосовуються при розробці рекомендаційних систем. Дослідження проблем з якими стикаються під час розробки рекомендаційних систем. Дослідження існуючих рекомендаційних систем. Реалізація тестової рекомендаційної системи з використанням досліджених алгоритмів.
 • Item
  Розробка месенджера з використанням Spring framework, ReactJS
  (2022) Щербина, С.; Борозенний, Сергій
  Мета розробки програмного продукту(чату) – дослідження обраних технологій, опанування наданого ними функціоналу та їхніх особливостей, набуття досвіду використання офіційної та іншої документацій, а саме: Spring Data, Spring Web, Spring Security, Spring Boot Framework, ReactJS, StompJS тощо.
 • Item
  Розробка серверного біокалькулятора на мові Java
  (2022) Рожко, А.; Борозенний, Сергій
  Біоінформатика має стати темою моєї наступної наукової роботи, мета якої – ознайомитися з обчислювальними методами роботи з біологічними сутностями.
 • Item
  Web-застосунок для розвитку музичних навичок
  (2022) Романенко, Михайло; Борозенний, Сергій
  Метою даної роботи є розробка веб-застосунку для музик, що вирішував би задачі, з якими певною мірою стикається кожен музика, і повною мірою кожен гітарист, огляд та аналіз технологій сучасної веб-розробки на прикладі процесу проєктування та реалізації даного додатку.
 • Item
  Управління цифровими продуктами
  (2022) Немиря, А.; Корнійчук, Максим
  Метою цієї курсової роботи було описати процес управління розробкою сервісу для курсових робіт НАУКМА на основі методологій управління продуктом та скраму, визначити та уточнити практики, що найкраще підходять для реалізаціїї подібних проектів.
 • Item
  Розробка кросплатформенного застосунку дошки оголошень
  (2022) Недосєка, Д.; Борозенний, Сергій
  Метою курсової роботи є розробка застосунку з функціоналом дошки оголошень для мобільних платформ. Мобільний додаток дозволить швидко і зручно створювати оголошення, переглядати їх і контактувати з їх авторами.
 • Item
  Розробка Android застосунку з використанням Firebase
  (2022) Левчук, В.; Борозенний, Сергій
  Метою виконання курсової роботи є дослідження обраних технологій, а також поглиблення знань та навичок мобільної розробки. Якщо говорити про Android, то це перш за все повне опанування бібліотеки Compose UI, яка набагато полегшує розробку та значно покращує стабільність роботи додатків. Щодо Firebase також варто зауважити, що більшість сервісів є кросплатформовими, тож навички користування ними є корисними і при розробці для інших платформ(наприклад iOS).
 • Item
  Розробка мобільного додатку під iOS з використанням технології доповненої реальності
  (2022) Ландяк, Андрій; Борозенний, Сергій
  Мета даної роботи полягає у створенні зручного та комфортного інструментарію для навчання – мобільний застосунок з використанням технології доповненої реальності, який б ніс освітню ціль для визначеної аудиторії.
 • Item
  Розробка голосового помічника для Dynamics 365 Business Central
  (2022) Кузів, Василина; Корнійчук, М.
  Розробити розширення на основі BC для менеджменту(купівлі\продажу, оренди) транспортних засобів та створити голосовий користувацький інтерфейс для цього розширення.
 • Item
  Розробка веб-застосунку для вивчення іноземних мов
  (2022) Кузан, Олег; Борозенний, Сергій
  Метою цієї курсової роботи є концептуальна та фактична розробка веб-застосунку для асистування у розширенні та закріпленні словникового запасу просунутого користувача, зроблена на основі аналізу функціоналу наявних рішень у сфері додатків для самостійно вивчення іноземних мов.
 • Item
  Аналіз зображень за допомогою клітинних автоматів
  (2022) Куренкова, Олена; Жежерун, Олександр
  У даній курсовій роботі розглядається поняття клітинного автомату, його властивостей. Проведено огляд існуючих методів обробки зображення, зокрема алгоритмів пошуку країв та алгоритмів фільтрації шумів. Проаналізована можливість обробки зображення клітинним автоматом та наведені існуючі алгоритми. Було імплементовано алгоритм фільтрації зображення від шуму “сіль та перець” на основі WebGL та описані деталі реалізації.
 • Item
  Автоматизація інфраструктрури підприємства на GCP
  (2022) Кучер, Антон
  Метою цієї роботи є формулювання основних понять, що стосуються теми дослідження, проведення дослідження та аналізу інформаційних систем підприємств, запропонування загальної схеми та мислення при роботі з підприємствами, при цьому враховуючи сучасні вимоги до безпеки в таких системах. Функціональним значенням системи є створення середовища для середнього підприємства в якому може проводитись аналітичний аналіз даних за допомогою машинного навчання.
 • Item
  Розробка користувацького інтерфейсу веб-застосунку системи “SmartUkma”
  (2022) Ксьондзик М.; Корнійчук, М.
  Метою є автоматизація та централізація процесу запису на курсові, а також спрощення запису для студентів та покращення користувацького досвіду.
 • Item
  Розробка системи мікросервісів з використанням Apache Kafka
  (2022) Круковська, Яна; Борозенний, Сергій
  Метою роботи є виокремлення одних з найбільш поширених видів архітектури застосунків, їх опис, визначення переваг та недоліків кожної. На основі мікросервісної архітектури розглянути типи комунікацій між розподіленими сервісами і практично перевірити їх на прикладі власної реалізації системи автоматизації піцерії.
 • Item
  Розробка веб-застосунку із рекомендаціями на базі музичних інтересів/навичок
  (2022) Копійка, Вадим; Вовк, Н.
  У даній курсовій роботі описано перебіг розробки веб-застосування, яке вміщує в собі рекомендаційні можливості для користувачів на базі спільних музичних інтересів та навичок. Успішне створення такого застосунку й було метою курсової роботи. Під час її виконання було розглянуто необхідні для розуміння аспекти предметної області та потреби цільової аудиторії, аби зрозуміти очікування та надати якомога корисніший для них продукт.
 • Item
  Рефакторинг бібліотеки NGCollector 1.0
  (2022) Іванюк, Назар; Бублик, Володимир
  Метою цьогорічної роботи є аналіз недоліків бібліотеки NGCollector 1.0, які унеможливлюють її використання у проєктах реального світу та створення удосконаленої версії NGCollector 2.1, яка повинна відповідати критеріям та запитам сучасних програм.
 • Item
  Реалізація засобу розробки бази даних PQL на основі технології Protobuf
  (2022) Чорнокозинський, Кирило; Ющенко, Юрій
  У даній роботі розроблено прототип системи керування базами даних під назвою PQL (Proto Query Language). Цей сервіс призначений для взаємодії користувача з базою даних за допомогою протоколу RPC (Remote procedure call), який дозволяє програмі звертатися до функцій іншої віддалено запущеної програми.
 • Item
  Реалізація компілятора базової частини адресної мови
  (2022) Чередник, Каріна; Ющенко, Юрій
  Мета даної курсової роботи - реалізація базової частини Адресної мови програмування. Це завдання не є новим, оскільки у 1955 році вже було створено перший у світі компілятор Адресної мови програмування - Програмуючу Програму Адресної мови для ЕОМ "Київ". В цій роботі компілятор реалізовується з використанням високорівневої мови програмування загального призначення C++. Використовуються лише базові бібліотеки, такі як та . Описується процес створення всіх класів, що відповідають за компіляцію та обробку скомпільованого коду.
 • Item
  Розробка гри з використанням фреймворку unity
  (2022) Будаєв, Артем; Борозенний, Сергій
  У роботі розглянуті проблеми та особливості клієнт-серверної архітектури, протоколів обміну даними та шаблонів програмування при розробці багатокористувацьких ігор. Також розглянута практична реалізація проекту гри на прикладі багатокористувацької онлайн-гри.