084: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Деякі аспекти вивчення проблеми насильства в сім'ї на сучасному етапі
  (2008) Боднар, Алла; Павленко, Світлана
  Статтю присвячено проблемі насильства над жінкою в сім'ї. Розглянуто теоретичні аспекти явища насильства та методики психологічної допомоги. Проведено ґрунтовну дослідну роботу з визначення поінформованості молодих жінок стосовно проблеми на сучасному етапі.
 • Item
  Послуги, що надаються особам, які зазнали насильства у сім'ї
  (2008) Семигіна, Тетяна
  Стаття представляє результати дослідження, проведеного Державним інститутом розвитку сім'ї та молоді щодо моніторингу впровадження Закону України «Про попередження насильства в сім'ї». Хоча кількість послуг, що надаються потерпілим від насильства, зростає, але їх якість потребує вдосконалення.
 • Item
  Вивчення явища бездомності: можливості та обмеження
  (2008) Кабаченко, Надія
  У статті розглядаються підходи до дослідження бездомності, аналізуються найбільш поширені методи, що використовуються західними дослідниками, розглядаються їх можливості й обмеження, визначаються стратегії та методи досліджень, які доцільно застосовувати для вивчення бездомності в Україні.
 • Item
  Системне мислення як творчий підхід до вирішення проблем
  (2008) Яковенко, Ольга
  У статті розглядається поняття системного мислення. Системне мислення виходить за межі логіки, тому що люди не завжди діють відповідно до неї. Системне мислення розглядає не ізольова­ ні чи відокремлені події, а вивчає глибинні зв'язки та закономірності.
 • Item
  Зворотний зв'язок у процесах спілкування: оновлення концептуальних підходів та методів дослідження
  (2008) Копець, Людмила; Гордієнко, Валерій
  У статті розглядається проблема зворотного зв'язку в спілкуванні, аналізуються результати досліджень та порушується питання про необхідність оновлення концептуальних підходів та методів дослідження цієї проблеми. Авторами розглядається широке коло питань теоретичного характеру, пропонується концептуальна схема дослідження зворотного зв'язку в процесах спілкуван¬ ня, визначені передумови експериментального вивчення проблеми, запропонована методика дослі¬ дження зворотного зв'язку.с