032 "Історія та археологія" Юдаїка

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: "Юдаїка"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Книговидання мовою їдиш у Базелі з 1557 по 1663 роки ( за матеріалами колекції стародруків Базельського Університету)
  (2023) Паламарчук, Ірина; Малахова, Катерина
  Здійснити бібліографічний опис українською мовою стародруків, які були надруковані в Базелі у 16-17 столітті мовою їдиш та зберігаються у бібліотеці Базельського університету. А також, проаналізувати їх соціальний контекст.
 • Item
  Репресивна антисемітська політика у сновидіннях європейських євреїв першої половини ХХ ст.
  (2023) Мінко, Євген; Маслійчук, Володимир
  Мета дослідження: визначити сюжети сновидінь, інспірованих антисемітськими репресіями, та продемонструвати вплив пропаганди і актуального історичного контексту на зміст цих сновидінь.
 • Item
  Єврейська громада містечка Саврань у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
  (2023) Гула, Оксана; Малахова, Катерина
  Методологічною основою дослідження стали принципи історизму, а також використання методів аналізу, синтезу, узагальнення, статистичний метод та метод польових досліджень.
 • Item
  Антисіоністські публікації в радянській пропаганді на території Української РСР (1948-1991)
  (2022) Кравчук, Вячеслав; Гірік, Сергій
  Мета роботи: дослідити аргументацію та способи донесення до широкої громадськості пропагандистських наративів післявоєнного періоду існування СРСР.
 • Item
  Пам’ятники та пам’ятні знаки Голокосту в Галичині 1991-2021рр.
  (2022) Пермігіна, Катерина; Гірік, Сергій
  Метою роботи є дослідження динаміки та особливостей комеморативного процесу встановлення пам’ятників і пам’ятних знаків Голокосту на теренах Галичини в Україні починаючи з 1991 р. до сьогодні, а також проаналізувати державну політику щодо історичної пам’яті Голокосту на заході України у різні роки зазначеного часу.
 • Item
  Функціонування єврейських цвинтарів Галичини від початку ХХ ст. до Другої світової війни
  (2022) Сєдова, Марина; Гнатюк, Оля
  У магістерській роботі досліджено те, як функціонували єврейські цвинтарі Галичини від початку 20 століття до Другої світової війни, розглянуто основне законодавство центральної влади щодо єврейських цвинтарів та поховань та реакції громад на зміни нормативних актів, вивчено діяльність похоронних братств та їхня взаємодія між собою та з громадою, досліджено способи організації кагалами роботи єврейських цвинтарів, в першу чергу в Станіславові та Тернополі.
 • Item
  Творення "нової радянської жінки" в єврейській періодиці УСРР 1920-х рр.
  (2022) Стеценко, Марина; Гірік, Сергій
  Мета дослідження — дослідити та проаналізувати форми відображення в радянській єврейській періодиці 1920-х років жіночої тематики.
 • Item
  Досвіди єврейських жінок України за Голокосту
  (2021) Чеботарьова, Анастасія; Гірік, Сергій
  Магістерське дослідження присвячене гендерно обумовленим досвідам єврейських жінок України під час Голокосту на території Вінницької, Київської та Рівненської областей. На основі усноісторичних джерел було виокремлено основні стратегії виживання у період 1941-1944 рр., взаємовідносини єврейок з єврейською та українськими громадами, а також з німецького-румунськими окупантами і місцевою владою. Досліджено проблему сексуального насильства, примусу до проституювання, насильства над вагітними та породіллям, інфантицид та гендеровану логіку вбивств, а також материнство і гендернозумовлені наративи у свідченнях тих, хто вижили.
 • Item
  Переживання досвіду Гулагу: приклад літератора Натана Забари
  (2021) Ісаєва, Ірина; Сидорчук, Таїсія
  У магістерській роботі досліджено те, як досвід радянських репресій, пережитих єврейським письменником Натаном Забарою у першій половині 1950-х років, відобразився в ідентичності, літературній діяльності та історичній свідомості літератора і його оточення. За допомогою широкої джерельної бази досліджено процес реінтеграції літератора до суспільства та прояви його громадянської позиції після звільнення з таборів Гулагу.
 • Item
  Порятунок жертв Голокосту й колаборація в національних наративах (за матеріалами українських і польських ЗМІ 2010-х рр.)
  (2021) Кіфенко, Євгенія; Гірік, Сергій
  Мета — простежити репрезентацію теми польської та української колаборації з нацистами у знищенні євреїв, а також допомоги чи порятунку поляками/українцями євреїв у часи Голокосту у польських та українських ЗМІ з 2010 до 2019 року.
 • Item
  Публіцистична діяльність Володимира Жаботинського в Італії (1898-1901)
  (2021) Мучнік, Єлизавета; Гірік, Сергій
  Короткий зміст роботи: у 1898 році, одночасно із переведенням на навчання до Римського університету, В. Жаботинський розпочав свою журналістську діяльність. Його кореспонденції друкувалися зі змінною періодичністю, проте при детальному розгляді і систематизації його публікацій, виявляється можливим на основі цих джерел скласти уявлення про заняття, інтереси, і оточення В. Жаботинського в Римі. Збір свідчень доповнюють також його автобіографічні твори, листування та спогади його сучасників. В даному досліджені міститься опис публікацій В. Жаботинського за змістовними характеристиками, упорядкування їх за кількісними показниками, а також аналіз історичних умов і передумов їх створення.
 • Item
  Євреї Російської імперії: за законом і поза законом (1864 – 1917 рр.)
  (2021) Палій, Олександр; Шандра, Валентина
  В магістерській роботі йде мова про злочини серед єврейського населення Російської Імперії, їх види, зроблена спроба виділити їх основні причини, та методи покарань. Проаналізовано розвиток законодавства що стосувалося євреїв, дотримання цього законодавства, виділено основні форми його порушення. Досліджено вплив судової реформи 1864 р. на судове переслідування єврейської злочинності. Визначено в яких сферах відбувалося найбільше правопорушень.
 • Item
  Юдеї у православній книжності Києва (XI-XIII ст.): літературні образи та їхній історичний контекст
  (2021) Панін, Максим; Арістов, Вадим
  Магістерська дипломна робота написана у руслі сучасного дослідницького направлення – релігійної імагології. Автор відходить від традиційної історіографічної парадигми, в куті зору якої стоїть проблема присутності юдейського елементу на теренах Київської Русі. Дослідник намагається реконструювати літературні образи юдеїв в усій їх складності, починаючи від новозаповітних уявлень – до їх рецепцій у православних книжників. Таким чином, в роботі представлена спроба дослідження описових згадок юдеїв з точки зору їх оригінальності та семантичного навантаження. Фокус зосереджений на джерелах києво-руської доби XI-XIII ст.
 • Item
  Дискримінаційна політика щодо євреїв у повоєнному Києві (за усноісторичними джерелами)
  (2021) Потапчук, Наталія; Гірік, Сергій
  Магістерська робота присвячена проблемі дискримінаційної політики щодо євреїв у повоєнному Києві. На основі усноісторичних джерел розглянуто найбільш відомі прояви дискримінаційної політики ЦК ВКП(б) та прослідковано їх вплив на життя євреїв міста Києва. Досліджено та проаналізовано дискримінаційну політику щодо єврейства у різних сферах життя, зокрема в галузях освіти і трудової політики. Визначено методи до яких вдавалися євреї з метою пристосуватися до умов, що виникали внаслідок цієї політики.
 • Item
  Єврейська проблематика на шпальтах газети "Киевлянин" (1914-1915 рр.)
  (2021) Проценко, Олена; Гірік, Сергій
  В роботі йтиме мова про висвітлення єврейської проблематики воєнного часу на сторінках газети "Киевлянин". Охарактеризовано джерельну базу дослідження, історіографію. Проаналізовано про що йшлося в даному виданні напередодні війни та в період, коли російська армія домінувала на театрі бойових дій (червень – грудень 1914 р.). Виявлено особливості репрезентації євреїв у пресі в періоди війни, коли російська імперія була вимушена поступатися територіями, а також в період відносної стабільності лінії фронту (весь 1915 рік). Досліджено фактори, які вливали на інформаційну політику "Киевлянина" та здійснено огляд реального ставлення до євреїв на війні й в тилу.
 • Item
  Діяльність єврейських благодійних товариств Бердичева у 1844-1917 рр.
  (2021) Єрофеєва, Ксенія; Диса, Катерина
  Короткий зміст роботи: магістерська робота присвячена реконструкції та вивченню діяльності єврейських благодійних товариств в місті Бердичів в період 1844-1917 рр. Дослідження ґрунтується на матеріалах актових кних цих товариств – пінкасім. Дана джерельна база надала можливість з’ясувати датування, внутрішній уклад, функції, послуги, класифікацію та приналежність товариств до певних інституцій всередині єврейської громади, а також кількість та сімейний стан євреїв, що належали до цих організацій. Виявлені функціїї єврейських благодійних товариств як інститутів соціального забезпечення для єврейської громади м. Бердичів 1844-1971 рр. Окрім цього охарактеризовані актові книги товариств Бердичева як окремий вид документу, надано його структурний аналіз.
 • Item
  Організація та розвиток єврейського театрального життя в українських губерніях Російської імперії (1880-1914)
  (2020) Оржиховська, Валерія; Сидорчук, Таїсія
  Дана робота містить дослідження початкового періоду в історії єврейського театру, висвітлює кризові явища в театральному житті та шляхи їх подолання. Увага зосереджується на організації та розвитку єврейського театрального життя в українських губерніях Російської імперії в період з 1880-х років по 1914 рік. Характеризується історичний контекст, що дав поштовх зародженню єврейських театрів . Розглядається вплив їдишомовної літератури на становлення й розвиток єврейської драматургії, аналізується вектор діяльності єврейських театральних колективів в умовах заборон та утисків з боку російської влади. Структурується та описується репертуар, яким послуговувалися єврейські театральні трупи.
 • Item
  Рукопис Гілеля Баал Шема "Сефер га-Хешек" та його медичні поради
  (2020) Корн, Софія; Малахова, Катерина; Диса, Катерина
  Сефер га-Хешек (Книга бажання) - назва, написана на палітурці рукопису першої половини ХVIII століття з території Волині. Текст містить кілька названих розділів, але загалом структурований лише абзацами. Часом на горішньому березі трапляються підписи, здебільшого - החשק ספר) умовна назва всього рукопису - Сефер га-Хешек). На сторінках, підписаних так, ідеться про практичну кабалу, у неструктурованих частинах - про рецепти лікування різних хвороб, описи практики автора та його думки. Автор називає себе Гілель. Він бааль-шем - практичний кабаліст, цілитель, юдейська версія шамана. Проте його підхід до практики неоднозначний. Дослідження підходів до медицини в Сефер га-Хешек дає портрет бааль-шема ХVIII століття на Волині, розвиток кабали, магії й медицини загалом у цьому регіоні в цей час. Отже, метою роботи є з’ясування підходів до медицини Гілеля - автора Сефер га-Хешек.
 • Item
  Лікарська книга Моше Маркузе "Озер Ісраель": модерна медицина vs традиційне єврейське лікування
  (2020) Шарафаненко, Олена; Диса, Катерина
  В магістерській роботі розглянуто європейську медицину ранньомодерного періоду та стан медицини в єврейському середовищі Східної Європи у XVIIIст. Проаналізовано позицію автора та змальовано образ потенційного читача за допомогою аналізу лікарської книги - її структури, титульної сторінки, апробацій, мови. За допомогою аналізу критики традиційних медичних практик, які побутували в єврейському середовищі, перелічені автором лікарської книги "Озер Ісраель" реконструйовано лікувальні практики та методи традиційної і модерної медицини та простежено протиріччя між ними.
 • Item
  Єврейська проблематика на шпальтах київської неєврейської преси за Гетьманату Скоропадського
  (2020) Папакіна, Катерина; Гірік, Сергій
  Магістерська робота присвячена єврейській проблематиці у неєврейській пресі Києва та Київської губернії за Гетьманату Павла Скоропадського. На основі газетних публікацій з’ясовано основні напрями внутрішньої політики єврейства – відновлення національно-персональної автономії та зовнішньої – висунення єврейської делегації для участі у Паризькій мирній конференції. Досліджено проблему вступу євреїв до армії, а також проблему створення єврейської самооборони у цьому регіоні. Визначено основні напрями єврейської благодійної діяльності, як всередині єврейства, так і надання допомоги киянам не євреям.